Warunki uczestnictwa
  1. Zapoznaj się z regulaminem.
  2. Wypełnij formularz zapisu.
  3. Dostarcz wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną.
  4. Opłać uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Ważne! Zapis dziecka jest ważny po dokonaniu opłaty, podpisaniu regulaminu i karty kwalifikacyjnej.
Podpisane dokumenty prosimy dostarczyć do 17 czerwca 2017 r. osobiście lub pocztą (na kopercie dopisek: “Eksperyment: LATO”)

Adres biura:
Fundacja Uniwersytet Dzieci
ul. Wiśniowa 36/2
02-520 Warszawa
Biuro czynne w godzinach: 9.00 – 16.00 od wtorku do piątku.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Karta kwalifikacyjna

Wszystkie dzieci są objęte ubezpieczeniem NNW.

Informacja o opłatach

Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach.

Opłata jednorazowa:
850 zł – płatność w terminie 14 dni od zapisu

W ratach:
200 zł – I rata płatna w terminie 14 dni od zapisu (bezzwrotna opłata rezerwacyjna)
650 zł – II rata płatna w terminie do 10 czerwca

Przy zgłoszeniu rezygnacji z zajęć wakacyjnych do dnia 18 czerwca 2017 włącznie, Organizator zwraca kwotę pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną.
Rezygnacja po dniu 18 czerwca 2017 wiąże się z brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.

Kontakt

Aneta Perczak
mail: warszawa@ud.edu.pl
tel: +48 666 852 797

Dziekanat czynny:
Poniedziałek – Czwartek: 10:00 – 16:00
Piątek: 9:00 – 13:00