Aby zapisać dziecko wypełnij formularz, wydrukuj regulamin i kartę kwalifikacyjną (do pobrania w zakładce Warunki uczestnictwa). Podpisane dokumenty dostarcz do naszego biura lub wyślij pocztą do dnia 17 czerwca br.

Formularz zgłoszenia dziecka.

(Wszystkie pola są obowiązkowe.)

Wybierz rocznik dziecka:

Pole jest obowiązkowe.
Termin turnusu: 03.07.2017 - 07.07.2017
Termin turnusu: 10.07.2017 - 14.07.2017
Limit zapisu do tej grupy został osiągnięty.
Wypełnij formularz, aby zapisać dziecko na listę rezerwową.

Dane rodzica:

Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Adres jest nieprawidłowy.
Pole jest obowiązkowe.

Dane dziecka:

Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.

Skąd dowiedziałeś/aś się o zajęciach Eksperyment: Lato

ze strony www.uniwersytetdzieci.pl
z mailingu wysłanego przez www.uniwersytetdzieci.pl
od znajomego rodzica
z Facebooka
inne (prosimy wpisać max.200 znaków.)
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.