skip to Main Content
Działając wspólnie, osiągamy więcej!

Partnerstwa z międzynarodowymi firmami i lokalnymi przedsiębiorstwami pomagają nam zmieniać edukację. Dzięki ich wsparciu dzieci z całej Polski uczestniczą w ciekawych zajęciach i odkrywają swoje pasje.

Zapewniamy firmom możliwość inwestycji w realizację ambitnych projektów edukacyjnych w skali ogólnopolskiej i lokalnej. Działając razem, pomagamy uczyć mądrze i ciekawie. Wspólnie rozwijamy u dzieci kluczowe kompetencje potrzebne do skutecznego działania w dorosłym życiu i zaadaptowania się do zmieniającej się rzeczywistości. 

"Ponad 65% uczniów będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją"
Możliwości współpracy

Proponujemy partnerom kilka form wsparcia, które można dowolnie łączyć. 

Każda z nich przybliża nas do osiągnięcia celu strategicznego: dotarcia do 500 tysięcy dzieci w Polsce, które w 2025 roku będą regularnie uczestniczyć w naszych projektach edukacyjnych.  

  •  Partnerstwo strategiczne 

Zaangażuj się w wybrany obszar działalności Uniwersytetu Dzieci.  

Zostań partnerem strategicznym programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, skierowanego do szkół podstawowych i miej bezpośredni wpływ na jakość edukacji tysięcy polskich uczniów. Rocznie około 100 tysięcy dzieci regularnie uczestniczy w tym programie.

Wspieraj wolontariat i rozwijaj potencjał młodych ludzi, którzy pomagają nam przy realizacji każdego projektu edukacyjnego, ofiarowując swój czas i zaangażowanie. W ciągu roku pracuje z nami ponad 1000 wolontariuszy!

Naszymi partnerami strategicznymi są: Credit Suisse i Akamai Foundation.

  • Partnerstwo w projekcie / Partnerstwo tematyczne 

Zostań partnerem projektu lub partnerem tematycznym danej dziedziny (np. matematyki, przyrody czy muzyki). Program Uniwersytet Dzieci w Klasie dzielimy na tematy, zgodnie z podstawą programową dla szkół podstawowych. Nauczyciele przez cały rok szkolny realizują lekcje, korzystając z innowacyjnych materiałów i scenariuszy zajęć, które przygotujemy dzięki Twojemu wsparciu. 

Naszymi partnerami tematycznymi są: Brown Brothers Harriman, Fundacja Orange (partnerzy projektu technologicznego) czy DBU (partner projektów przyrodniczych).

  • Partner Funduszu Stypendialnego

Pomóż nam wyrównywać szanse w dostępie do edukacji! Rocznie wspieramy około 300 dzieci z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji finansowej. Twoje wsparcie pomaga nam sfinansować ich roczne uczestnictwo na warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Dzieci. 

Partnerami Funduszu Stypendialnego są: AXA XL czy Deloitte. 

  • Wsparcie pośrednie

Zaangażuj Twoich klientów w działania społeczne na rzecz edukacji! Podaruj nam ustalony procent lub kwotę od sprzedaży Twojego produktu, usługi lub abonamentu. Decyzję o wsparciu możesz też pozostawić klientom, którzy powiększą kwotę kupna o darowiznę na rzecz programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Dzięki takiej formie wsparcia możemy planować rozwój naszego programu i docierać do większej liczby uczniów szkół podstawowych.

Wsparcie pośrednie zaoferował nam Polski Standard Płatności (BLIK).

  • Zaangażowanie merytoryczne

Podziel się doświadczeniem i wiedzą z naszym zespołem lub wolontariuszami podczas szkoleń i konsultacji! Chętnie rozmawiamy o naszych działaniach, dyskutujemy nad rozwiązaniami i wspólnie wypracowujemy pomysły. Podczas takich spotkań wzajemnie dzielimy się wiedzą z różnych obszarów.

Mistrzami dzielenia się wiedzą i doświadczeniem są: Credit Suisse i Cisco. 

  • Wsparcie lokalne – Bohater Uniwersytetu Dzieci 

Pomóż nam w realizacji programu Uniwersytet Dzieci w Klasie w Twoim regionie! Zapoznaj się z formą współpracy, którą przygotowaliśmy z myślą o lokalnych przedsiębiorcach. Zostań Superbohaterem Uniwersytetu Dzieci!

Zdjęcie do aktualności Uwaga, ciekawe - rozpoczęliśmy nowy rok akademicki
  • Wsparcie rzeczowe (wsparcie in-kind)

Nasz zespół pracowników i wolontariuszy stale się poszerza! Realizujemy projekty na coraz szerszą skalę i potrzebujemy:

  • sprzętu do pracy (laptopy, tablety, projektory)
  • materiałów biurowych lub warsztatowych na zajęcia studentów Uniwersytetu Dzieci

Przekaż darowiznę rzeczową i pomóż usprawnić naszą pracę!

Porozmawiajmy!

Chcesz zostać Partnerem Uniwersytetu Dzieci i długofalowo wspierać nasze unikalne projekty? Masz pomysł na inną formę współpracy?

Skontaktuj się z nami:

e-mail: jagoda.dziuba@ud.edu.pl

tel.: +48 535 332 182

Partnerzy
Back To Top