skip to Main Content

Ogólnopolski program ekologiczny dla nauczycieli – ciekawe konkursy, atrakcyjne nagrody

Zrównoważony rozwój kojarzy się z problemami globalnymi w skali całego świata: rozwojem gospodarczym, przemysłowym, zanieczyszczeniem środowiska. Nie sposób jednak skupiać się jedynie na ujęciu globalnym, kluczowe jest myślenie o otaczającej nas przyrodzie oraz współistnieniu człowieka ze zwierzętami i roślinami. Program…

Czytaj więcej

Program Ekspedycje – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych

Dlaczego szkolenia dla nauczycieli? Zmieniające się edukacyjne potrzeby uczniów, to nieustanne wyzwania dla nauczycieli i ich sposobu nauczania. Program Ekspedycje to projekt “podróżujących” warsztatów dla nauczycieli. przybliżających model pracy z metodą Pytań i Doświadczeń. Ogromną uwagę przywiązujemy do metody przeprowadzenia…

Czytaj więcej
Back To Top