skip to Main Content
rocket

JAK POMAGAMY

Każdego roku Fundacja wspiera stypendiami setki dzieci. Pomagamy rodzinom wielodzietnym i znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, dla których edukacja jest ważna.

Staramy się, aby Uniwersytet Dzieci był otwarty. Uważamy, że ograniczenia finansowe nie mogą być przeszkodą w rozwoju dziecka.

Średnie stypendium, które przyznajemy na Uniwersytecie Dzieci, wynosi ok. 300 zł.

rocket

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC

Mądra edukacja dzieci jest najważniejsza dla ich przyszłego powodzenia w życiu.

Jeśli popierasz naszą misję – wesprzyj Fundusz stypendialny dowolną kwotą. W ten sposób przyczynisz się do sfinansowania potrzebującym dzieciom rocznych zajęć na Uniwersytecie Dzieci.

Pomóż dzieciom rozwijać ciekawość i naturalną chęć nauki. Dzięki twojemu wsparciu rozwiną swoje pasje i będą potrafiły działać w otaczającej je rzeczywistości.

Back To Top