skip to Main Content

Fundacja Uniwersytet Dzieci została założona w 2007 r., by inspirować dzieci do nauki i rozwoju poprzez udział w atrakcyjnych, nieszablonowych zajęciach z naukowcami. Idea Uniwersytetu Dzieci opiera się na eksperymentowaniu, wyciąganiu wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do rozwiązania.

Od 2007 r. Fundacja wspiera stypendiami dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz z rodzin wielodzietnych. Ty też możesz pomóc!

mik

Tematyka zajęć jest ściśle związana z zainteresowaniami dzieci, naukowcy odpowiadają na pytania małych studentów: dlaczego gwiazdy spadają? gdzie pieprz rośnie? jak działa serce?

Dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat odkrywają fascynujący świat nauki, swoje zainteresowania i talenty. Otrzymują bezcenny skarb – wiedzę.

puzle

Ideę atrakcyjnych, kosmicznych zajęć na Uniwersytecie Dzieci przenosimy na grunt szkolny – tak, by jak najwięcej dzieci mogło rozbudzać swoją ciekawość i chęć do nauki. Na podstawie zajęć na Uniwersytecie Dzieci wspólnie z naukowcami tworzymy scenariusze lekcji dla nauczycieli. Łączymy w ten sposób angażujące ćwiczenia z podstawą programową w szkole podstawowej.

glowa

Fundacja Uniwersytet Dzieci to kilkadziesiąt zaangażowanych w rozwój edukacji pracowników, ponad 500 wybitnych naukowców i 300 wolontariuszy, którzy nas wspierają.

To także blisko 30 000 nauczycieli korzystających z naszych scenariuszy lekcji.

Back To Top