skip to Main Content

Kampania Dziecko na uniwersytecie trwała od 12.01 do 15.04 2018 r. Jej celem było zebranie środków na Fundusz stypendialny Uniwersytetu Dzieci. Dzięki wielkiemu sercu darczyńców zebraliśmy pieniądze dla prawie 200 dzieci z rodzin
w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy!

Jeśli chcesz podarować dzieciom zajęcia na Uniwersytecie Dzieci, wciąż możesz to zrobić.

edu-bg

CO ROBIMY?

Od 2007 r. rozbudzamy dziecięcą ciekawość i chęć do nauki.

Organizujemy fascynujące zajęcia na uczelniach, podczas których dzieci uczą się rozumieć otaczający je świat.

Uważamy, że mądra edukacja to fundament przyszłości każdego dziecka.

mind-bg

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Od początku istnienia Fundacji wspieramy stypendiami dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz z rodzin wielodzietnych.

Co roku ze stypendiów w ramach Funduszu korzysta ponad 300 dzieci.

Pomóż nam zbudować Fundusz stypendialny na przyszły rok.

cache-bg

JAK MOŻESZ POMÓC?

Możesz wesprzeć dzieci na starcie. Podaruj stypendium dzieciom, których rodziny nie posiadają wystarczających środków na edukację.

Wpłać dowolną kwotę na rzecz Funduszu stypendialnego – w ten sposób przyczynisz się do sfinansowania kosztu rocznych zajęć na Uniwersytecie Dzieci dla potrzebującego dziecka.

0
Tyle dzieci dzięki Wam otrzyma stypendium
0
Tyle dzieci dzięki Wam otrzyma stypendium

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA

Partner Turnieju

Back To Top