skip to Main Content

Pytania nauczyciela:

1. Czy Program jest adresowany do konkretnych nauczycieli przedmiotowych?

Do Programu Lekcje z klasą dla klas I-III mogą zgłosić się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku klas IV-VI wychowawcy klas – niezależnie od nauczanego przedmiotu.

W Programie dla klas IV-VI ideą projektu jest włączanie w działania na rzecz szkoły całej jej społeczności, w tym nauczycieli różnych przedmiotów. Klasę do Programu powinien zgłosić nauczyciel wychowawca – osoba prowadząca Program.

2. Czy zgłaszając się do Programu, muszę mieć znalezionego Darczyńcę Prezentu?

Nie, możesz zgłosić się do Programu i czekać, aż Darczyńca wybierze Twoją klasę i ufunduje jej Prezent. Możesz również zachęcić rodziców uczniów z Twojej klasy, żeby ufundowali Prezent.

3. Czy Program można realizować w ramach podstawy programowej?

Tak, tematyka scenariuszy lekcji dla klas I-III realizuje podstawę programową w zakresie wychowania do wartości oraz rozwijania kompetencji społecznych uczniów, szczególnie w obszarze: rozpoznawania i nazywania emocji, komunikacji, kreatywności.

W przypadku Programu dla klas IV-VI cele i tematyka projektu odpowiadają treściom oraz sposobom ich realizacji zawartym w podstawie programowej. Scenariusz zgodny jest z wymaganiami dla przedmiotów historia i społeczeństwo oraz etyka. Jednak w zależności od sposobu jego dostosowania, można z powodzeniem zrealizować cele wyznaczone dla innych przedmiotów, takich jak np. język polski, przyroda, matematyka (współpraca z innymi nauczycielami).

4. Dlaczego muszę się zarejestrować w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl, by moja klasa mogła otrzymać Prezent?

Aby zrealizować scenariusze lekcji zawarte w Prezencie, nauczyciel musi założyć konto w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl. Wszystkie scenariusze są dostępne bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników.

5. Czy dostanę informację, jeśli Darczyńca ufunduje prezent dla mojej klasy?

Tak, informacja zostanie wysłana mailowo. Jeśli Darczyńca wskaże klasę, ma ona zagwarantowany prezent i nauczyciel zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

6. Czy mogę sam/a ufundować Prezent dla mojej klasy?

Tak, lecz nie ma możliwości wykonania tego w jednym kroku. Należy przejść przez proces zgłoszenia klasy do Programu, a następnie osobno wpłacić darowiznę w kwocie 150 zł lub wyższej, wskazując klasę.

 

Pytania darczyńcy:

1. Jaki jest cel Kampanii Lekcje z klasą?

Celem Kampanii Lekcje z klasą jest pozyskanie środków finansowych na przekazanie maksymalnie 1000 sztuk materiałów edukacyjnych – Prezentów dla klas szkół podstawowych (klasy I-III – 660 sztuk Prezentów; klasy IV-VI – 340 sztuk Prezentów). Koszt jednego prezentu to 150 zł. Cel finansowy Kampanii to 150.000 zł.

2. Na czym polega Kampania?

By otrzymać Prezent, nauczyciel-wychowawca zgłasza klasę do Programu Lekcje z klasą. Powstaje lista klas oczekujących na otrzymanie Prezentu. W kolejnym etapie Darczyńcy, wpłacając darowizny, fundują Prezenty, które będą wysyłane do szkół. Darczyńca ma możliwość wyboru klasy, którą chce obdarować, lub wpłacenia darowizny bez wskazania odbiorcy Prezentu. By przekazać Prezent klasie, Darczyńca musi wpłacić kwotę równą 150 zł lub wyższą.

3. Jak mogę wesprzeć Kampanię?

Kampanię można wesprzeć na stronie www.fundacja.uniwersytetdzieci.pl/lekcjezklasa, wpłacając darowiznę online (możliwe kanały płatności to: przelew online, karta płatnicza i Blik).

Istnieje możliwość wsparcia za pomocą przelewu tradycyjnego (w takim przypadku należy w tytule przelewu wpisać: Lekcje z klasą).

Jeśli chcesz wesprzeć Kampanię za pomocą przelewu tradycyjnego i wskazać konkretną klasę jako odbiorcę Prezentu, należy wpłacić kwotę 150 zł lub wyższą. W tytule przelewu należy wpisać: Lekcje z klasą oraz dane klasy i szkoły według formatu: nazwa szkoły, miejscowość i klasa, na przykład: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gromadce, klasa 1c.

Przed wykonaniem przelewu tradycyjnego warto upewnić się, że klasa, którą chcesz wskazać, została zgłoszona do Programu i znajduje się na liście klas czekających na Prezenty, dostępnej na stronie www.fundacja.uniwersytetdzieci.pl.

4. Czy mogę wpłacić mniej niż 150 zł, czyli koszt jednego Prezentu?

Tak, ale wówczas nie ma możliwości wyboru klasy, która otrzyma Prezent. Jeśli w momencie otrzymania Twojej wpłaty cel finansowy Kampanii nie został jeszcze osiągnięty, Twoja darowizna zostanie doliczona na poczet kolejnej klasy, czekającej w kolejce na otrzymanie Prezentu.

Jeśli chcesz wesprzeć konkretną klasę, możesz zostać liderem zbiórki i zebrać kwotę 150 zł wśród większej grupy osób.

5. Czy wspierając, mogę pozostać anonimowy?

Tak. W tym celu, podczas wypełniania formularza wpłaty, należy zaznaczyć opcję “Tylko inicjały” jako formę oznaczenia na Liście Darczyńców, dostępną na stronie Fundacji Uniwersytet Dzieci.

6. Czy mogę wybrać dowolną klasę, którą chcę obdarować Prezentem?

Tak, o ile klasa znajduje się na liście klas, które oczekują na Prezent. Jeśli jej tam nie ma, warto namówić znajomego nauczyciela-wychowawcę, by zgłosił swoją klasę do Programu.

Istnieje możliwość wsparcia klas z danego regionu (województwa, miasta).

7. Czy mogę wybrać więcej niż jedną klasę do obdarowania Prezentami?

Oczywiście! Nie istnieje limit klas, można więc obdarować dowolną liczbę klas, wpłacając wielokrotność 150 zł.

8. Czy mogę zgłosić klasę swojego dziecka do otrzymania Prezentu?

Jako Darczyńca nie, lecz możesz namówić nauczyciela-wychowawcę klasy Twojego dziecka do zgłoszenia się do Programu.

9. Czy będę mieć pewność, że wybrana przeze mnie klasa otrzymała Prezent?

Tak, poinformujemy Cię o tym mailowo.

10. Kiedy klasa otrzyma Prezent?

Klasy, którym zostały ufundowane Prezenty, otrzymają je do 28 lutego 2017 roku.


Jeśli wśród powyższych nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: lekcjezklasa@ud.edu.pl

Back To Top