skip to Main Content
InEdu_top1
Aktualności
O projekcie

Cele projektu InEdu:

  • Upowszechnianie/popularyzacja aktywnych metod edukacji, które opierają się  o eksperyment, obserwację, wnioskowanie – metody charakterystyczne dla świata nauki.
  • Wypracowanie metod i narzędzi, które pomogą nauczycielom szkół podstawowych w przygotowaniu i prowadzeniu ciekawych lekcji, które będą rozbudzały dziecięcą ciekawość.
  • Włączenie nauczycieli w proces wymiany doświadczeń w zakresie metod i narzędzi projektowych, tak, aby mogli rozwijać swój warsztat i samodzielnie tworzyć  ciekawą i skuteczną metodologię nauczania na podstawie doświadczeń wypracowanych w projekcie.
InEdu_oprojekcie1
Adresaci projektu

Nauczyciele

pierwszymi odbiorcami projektu są nauczyciele zainteresowani rozwijaniem aktywnych metod pracy z dziećmi, których efektem jest rozwój dziecięcej ciekawości. Wybrana grupa nauczycieli zostanie zaproszona do tworzenia metod i dzielenia się dobrymi praktykami.

Dzieci

uczniowie szkół podstawowych – dzięki narzędziom wypracowanym w projekcie skorzystają z fascynujących lekcji, które w niestandardowy sposób pomogą im rozwinąć krytyczne myślenie, pobudzić potencjał twórczy.

InEdu_adresaci1

Naukowcy i rodzice

naukowcy poprowadzą część szkoleń dla nauczycieli w projekcie, upowszechniając metodologicznie swoje doświadczenia z pracy badawczej. Rodzice będa mogli zapoznać się z narzędziami wypracowanymi w projekcie i upowszechniać metody twórczej pracy z dziećmi w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

Chcemy, aby w efekcie projektu nauczanie stało się  procesem, który jest satysfakcjonujący i ciekawy dla wszystkich jego uczestników.

Metody i narzędzia

W projekcie dążymy do tego, aby metody i narzędzia, które tworzymy dla nauczycieli, pobudzały dziecięcą ciekawość. Nauczyciel pracując z dziećmi oferuje im proces badawczy, w którym może wykorzystywać różne sposoby rozumowania: indukcję, dedukcję, empiryzm, kreatywność. Chcemy pokazać jak wykorzystywać te podejścia w pracy z dziećmi, tak aby dzieci samodzielnie realizując zadania w czasie lekcji, poznawały świat w sposób empiryczny.

EU flag-Erasmus_smal

2016-1-PL01-KA201-026744

Fundacja
Back To Top
Search