skip to Main Content
O konferencji

9 czerwca 2018 r. zapraszamy na ogólnopolską konferencję edukacyjną “Jak inspirować do nauki i rozwoju?”,  która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem konferencji jest dyskusja na temat tego, jak skutecznie popularyzować naukę i  zachęcać dzieci do rozwijania naturalnej ciekawości w szkole i na uczelniach wyższych.

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski.

Odbiorcami konferencji są naukowcy i wykładowcy ze wszystkich uczelni w Polsce, którzy na co dzień zajmują się popularyzacją nauki na Uniwersytecie Dzieci, instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, a także nauczyciele, którzy realizują program Scenariusze Lekcji.

Na konferencji wręczone zostaną doroczne nagrody Fundacji Uniwersytet Dzieci: za najlepsze wykłady i warsztaty w roku akademickim 2017/2018, nagroda za najlepszy scenariusz lekcji stworzony przez naukowców oraz nagroda dla najlepszego popularyzatora nauki.

Nauczyciele uczestniczący w konferencji będą mogli wziąć udział w wykładzie i warsztatach poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych wśród uczniów.

Program konferencji edukacyjnej Fundacji Uniwersytet Dzieci

10.00 – 10.15   OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI

prof. dr hab. Adam Jezierski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

10.15 – 10.40   WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE

Anna Grąbczewska, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci

10.40 – 11.10   UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD WYKŁADOWCOM ROKU   UNIWERSYTETU DZIECI

prof. dr hab. Adam Jezierski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; Zarząd Fundacji Uniwersytet Dzieci

11.10 – 11.40   WYKŁAD EKSPERTA

Rozwój kompetencji społecznych a sukces w życiu

dr Tomasz Tokarz

11.40 – 12.10   PRZERWA NA LUNCH

12.10 – 13.20   DYSKUSJA PANELOWA

Wykładowcy uczelni współpracujących z Uniwersytetem Dzieci

12.10-14.00   WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

13.30-14.30   ZWIEDZANIE AULI ORATORIUM MARIANUM

Patronaty
Patronat honorowy
Back To Top