skip to Main Content

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit. Komunikujemy dzieciom naukę w ramach edukacji nieformalnej i formalnej. Upowszechniamy nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i Doświadczeń.

Współpracujemy ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym. Patronat nad naszą działalnością objęło kilkanaście uczelni wyższych, w tym m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów dziecięcych EUCU.NET.
Jesteśmy członkiem Porozumienia SPiN Społeczeństwo i Nauka.

Misja

Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Cele
 • Działamy na rzecz szerokiego komunikowania nauki, współpracując z innymi
 • Rozwijamy potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia
 • Uczymy współpracy
 • Eksponujemy rolę nauki we współtworzeniu cywilizacji
 • Rozbudzamy w najmłodszych pasję do wiedzy i nauki
 • Pomagamy odkryć dzieciom ich własne zainteresowania
 • Angażujemy dzieci w doświadczalne poznawanie nauki
 • Pomagamy nauczycielom uczynić ze szkoły miejsce fascynujących spotkań z nauką
Nagrody
0
Nasze starania i działania edukacyjne zostały już wielokrotnie docenione nie tylko przez rodziców i nauczycieli, ale także przez organizacje związane z edukacją, komunikacją nauki, fundacje działające na rzecz zaangażowania społecznego i media.
 • Nagroda “Fenomen” przyznawana przez tygodnik “Przekrój” (2008 r.)
 • Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera (2011 r.)
 • Tytuł “Miejsce Odkrywania Talentów” nadany przez MEN w roku 2010/11
 • Tytuł “Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”
 • III Nagroda w konkursie “Odkryj e-wolontariat” (2012 r.)
 • Złoty Słonecznik 2012 w kategorii “Przyroda” (nagroda przyznawana przez CzasDzieci.pl)
 • Tytuł “Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012” w kategorii “Innowacyjna Organizacja” w regionie małopolskim
 • Nagroda Google RISE 2014 (Roots in Science and Engineering)
Dokumenty i sprawozdania
Back To Top