skip to Main Content
Opis projektu

Jesteśmy pierwszym i największym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Od 2007 roku zapraszamy dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat. Zajęcia prowadzone są przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców.  Już 30 000 dzieci w wieku 6-14 lat uczestniczyło w naszych studiach, poznając wiele dziedzin nauki w aktywny i badawczy sposób.  Zajęcia odbywają się na terenie współpracujących z nami uczelni wyższych oraz innych organizacji wiedzy.

Projekt Uniwersytet Dzieci prowadzimy w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie i Poznaniu. W ciągu jednego roku akademickiego bierze w nim udział ponad 6000 studentów, około 500 naukowców i specjalistów oraz liczni wolontariusze.

Naukowcy dzielą się swoimi pasjami z dziećmi, które, tak jak oni, odkrywają świat i są jego ciekawe. Studenci inspirują się nauką, ale też aktywnie poznają metodę naukową. Sami pracują tak jak naukowcy – stawiają hipotezy i sprawdzając je, dochodzą do odpowiedzi na pytania. W organizowanych warsztatach kładziemy duży nacisk na pracę zespołową, krytyczne myślenie, ale i kreatywność, i sposób prezentacji. Uczymy pracy projektowej. Oprócz inspirowania nauką, kształcimy więc w dzieciach kompetencje potrzebne do życia we współczesnym świecie.

Program jest podzielony na kierunki i dostosowany do wieku dzieci.
Zobacz informacje szczegółowe:

Opis kierunków                            Regulamin studiów

Co oprócz zajęć dla dzieci?

Organizujemy bezpłatne cykliczne zajęcia metodyczne dla rodziców, dotyczące różnych aspektów wychowania i edukacji dzieci, które mają charakter otwarty.
Zajęcia dla rodziców odbywają się zwykle w salach uczelni wyższych w czasie trwania wykładów dla dzieci.

Opinie

“Bardzo dziękujemy za cały okres studiów naszych dzieci. Zosia, wcześniej nasz najstarszy syn Michał, który również był Państwa studentem, oraz my – ich rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni z zajęć. Poszerzyły one znacznie horyzonty naukowe naszych dzieci, często były dla nich inspiracją i jesteśmy przekonani, że jeszcze niejednokrotnie w swoim życiu będą korzystać z nabytej wiedzy i doświadczeń.”
Krzysztof Szpunar, rodzic z Warszawy

” Odkryłam siebie na Uniwersytecie Dzieci – nie w szkole”
Eliza Zdrojewska, absolwentka i wolontariusz z Warszawy

Galeria
Back To Top