skip to Main Content
Bogusława Łuka

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w biznesie; zarządza współpracą i relacjami z partnerami biznesowymi oraz darczyńcami wspierającymi projekty edukacyjne; prowadzi dialog z inwestorami; poszukuje źródeł dofinansowania innowacyjnych przedsięwzięć; planuje i realizuje kampanie fundraisingowe; implementuje design thinking do zarządzania ludźmi i zadaniami.
Mama trójki dzieci, która kieruje się mottem Einsteina: Jeśli chcesz aby twoje dzieci były inteligentne czytaj im baśnie, jeśli chcesz aby były bardziej inteligentne czytaj im więcej baśni.

Back To Top