skip to Main Content
Kraków
Zajmujemy się organizacją warsztatów i wykładów dla ponad 2000 małych studentów w Krakowie. Zespół to 6 pasjonatek różnych dziedzin, od litografii po mikrobiologię. Znajdujemy naukowców i specjalistów, którzy chcą podjąć wyzwanie przedstawienia świata nauki dzieciom. Udaje nam się wprowadzić dzieci tam, gdzie wcześniej nie były: do rozdzielni radiowej Motoroli, studia telewizyjnego Telewizji Kraków, laboratorium wysokich napięć, kopalni doświadczalnej, centrum sterowania ruchem drogowym, a nawet pod basen w hotelu. Dzięki nam dzieci mogły porozmawiać po raz pierwszy z rektorami wyższych uczelni podczas Dni Rektorskich. Działamy na czas i wbrew czasowi. Jesteśmy jak wielbłądy: przeżuwamy wszystkie pomysły po kilka razy oraz jak mrówkolwy: wciągamy do naszego programu najbardziej smakowite kąski.
Nasz ulubiony dzień tygodnia: sobota!
Back To Top