skip to Main Content
Magdalena Drozdowicz

Pracuję w Fundacji Uniwersytet Dzieci od 2015 r. Od wielu lat jestem zaangażowana w pracę na rzecz sztuki, kultury i edukacji dzieci. Współpracuję z naukowcami, ekspertami z różnych dziedzin wiedzy i środowiskiem biznesowym. Odpowiadam za realizację programu dydaktycznego na Uniwersytecie Dzieci, zarządzam pracą zespołu, kieruję projektami w partnerstwach międzynarodowych. Uwielbiam kino, szczególnie twórczość Charlie Chaplina.

Back To Top