skip to Main Content
Metoda Pytań I Doświadczeń

Chcemy sprawdzić, w jakim stopniu Metoda Pytań i Doświadczeń przyczynia się do przyrostu kompetencji kluczowych u dzieci.  Wiemy, że wzmacnianie w/w kompetencji jest bardzo ważne dla funkcjonowania dzieci. Szukamy wsparcia i doradztwa w zakresie wdrożenia i realizacji badań.

Back To Top