skip to Main Content
Olsztyn

Dla olsztyńskiego zespołu przygotowanie zajęć dla 1500 dzieci to nie tylko praca, ale i prawdziwa frajda. Edyta Smułkowska dba o Odkrywanie świata przez najmłodszych studentów w wieku 6-7 lat oraz przygotowuje nieco poważniejsze Tematy dla prawie nastolatków w wieku 10-11 lat. Zuzanna Chmielewska stara się o wciąż nowe Inspiracje naszych 8 i 9 letnich studentów oraz przygotowuje Wykłady dla rodziców. Kamila Łazicka dba, by Mistrz i Uczeń (12 i 13 lat) spotkali się ze sobą i uczyli od siebie wzajemnie. Agata Jonczak podnosi Naukę do kwadratu i spotyka naszych najstarszych 14-16 letnich studentów z problemami współczesnego świata. Nad sprawnym przebiegiem wszystkich działań czuwa Magdalena Drozdowicz – dyrektor ośrodka.

Back To Top