skip to Main Content
Współpraca z uczelniami, centrami nauki i organizacjami

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i organizacje, które chcą się zaangażować w rozwój edukacji i działać na rzecz dzieci.

Rozwiń kreatywność dzieci

Chętnie nawiążemy współpracę z uczelniami wyższymi, które zgodziłyby się na:

 • udostępnienie sal wykładowych i laboratoryjnych wraz ze sprzętem – pro bono lub w preferencyjnej cenie,
 • wspólną organizację wydarzeń edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • wspólną organizację konferencji i szkoleń dla nauczycieli,
 • inną formę współpracy na rzecz rozwoju edukacji.

Każda współpracująca z nami uczelnia zostaje naszym oficjalnym Partnerem, a wspólna działalność jest objęta działaniami promocyjnymi (komunikat prasowy o nawiązaniu współpracy, promocja wspólnie organizowanych wydarzeń, itp.). Władze uczelni regularnie zapraszamy na spotkania Przyjaciół Fundacji, wspólnie świętujemy sukcesy, dziękując za wsparcie.

Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu czy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Do współpracy zapraszamy także centra nauki, instytucje kultury, muzea i inne organizacje, które chciałyby zaangażować się we:

 • wspólną organizację zajęć i wydarzeń edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • wzajemną promocję wydarzeń wspierających edukację (pikniki naukowe, dni otwarte w centrach nauki itp.),
 • inną formę współpracy na rzecz rozwoju edukacji.

Każda współpracująca z nami instytucja zostaje naszym oficjalnym Partnerem, a wspólna działalność jest objęta działaniami promocyjnymi. Partnerów zapraszamy na spotkania Przyjaciół Fundacji, wspólnie świętujemy sukcesy, dziękując za wsparcie.

Regularnie współpracujemy z wydawnictwami, które publikują książki dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy oferujemy:

 • możliwość zamieszczenia logotypu Fundacji na okładce książki,
 • promocję publikacji
 • organizację konkursu
 • możliwość organizacji spotkania autorskiego na Uniwersytecie Dzieci,
 • inne formy współpracy.

Patronatem medialnym obejmujemy publikacje o tematyce związanej z nauką, kulturą, sztuką czy historią.

Skontaktuj się, aby dołączyć do współpracy

Jeśli chcesz poznać szczegółowe warunki współpracy lub masz pomysł na jej inną formę – Skontaktuj się z nami.

Back To Top