skip to Main Content

“Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”.

Czy ludzie mogą żyć w zgodzie ze zwierzętami? Jaki wpływ na środowisko może mieć człowiek? Jak dbać o równowagę w przyrodzie? Im wcześniej dzieci poznają odpowiedzi na te pytania, tym lepiej będą dbały o to, co najcenniejsze – najbliższe środowisko. Edukacja jest podstawą rozwoju każdej idei społecznej – stąd pomysł na projekt “Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”, który zainspirował nauczycieli do realizacji kreatywnych i wartościowych lekcji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Celem projektu było nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, ale też wypracowanie aktywnych metod nauczania. Stąd zaangażowanie Fundacji Uniwersytet Dzieci, która od 10 lat inspiruje szkoły do popularyzowania nauki nieszablonowymi metodami. Projekt okazał się wielkim sukcesem na skalę ogólnopolską! Atrakcyjna formuła konkursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu zaangażowała uczniów i nauczycieli z ponad 1000 szkół podstawowych w całej Polsce. Już 26 kwietnia odbędzie się podsumowanie projektu – konferencja “Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”.

W ramach projektu odbyły się dwa konkursy. Pierwszy przeznaczony był dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Nauczyciele otrzymali od nas narzędzia – scenariusze lekcji, na podstawie których realizowali atrakcyjne lekcje tłumaczące zagadnienia ochrony zagrożonych gatunków czy życia w zgodzie z przyrodą. Wszystkim uczestnikom wysyłaliśmy także kartonowe zestawy, dzięki którym można było zrealizować główną część zadania. Polegało ono na stworzeniu przez uczniów makiety – zaprojektowaniu przestrzeni najbliższego otoczenia, tak by było ono przyjazne i ludziom, i środowisku. W konkurs zaangażowali się uczniowie i nauczyciele z ponad 1000 szkół! Prace konkursowe przeszły nasze najśmielsze oczekiwania: makiety zostały stworzone z najróżniejszych materiałów i zawierały mnóstwo szczegółowych elementów. Projekty najbliższej okolicy okazały się niezwykle kreatywne i prezentowały pomysłowe rozwiązanie zapewniające harmonię w przyrodzie.

Drugi konkurs był przeznaczony wyłącznie dla nauczycieli szkół podstawowych. Zadanie polegało na stworzeniu ciekawych aktywności dla uczniów, które pokazują, jak dbać o równowagę w przyrodzie. Otrzymaliśmy mnóstwo wartościowych prac, a na podstawie 3 najlepszych powstały 3 scenariusze lekcji (Jak oczyścić brudną wodę?; Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami?; Po co owadom zapylającym domy?), które znajdują się w bezpłatnym serwisie dla nauczycieli – www.scenariuszelekcji.edu.pl i mogą z nich korzystać nauczyciele w całej Polsce.

Przed nami ostatni etap – konferencja podsumowująca projekt, na którą zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych. Odbędzie się ona 26 kwietnia w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a) o godz. 15.30. Na uczestników czekają prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony przyrody. W trakcie zajęć i spotkań nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. To niezwykle ważne kwestie w dobie walki ze smogiem, wymierania pszczół czy innych zagrożeń wpływających na przyrodę i życie człowieka.

Więcej informacji o konferencji: www.scenariuszelekcji.edu.pl/programy/konferencja-zrownowazony-rozwoj

Projekt realizowany w partnerstwie z Wydawnictwem Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, wydawcą miesięcznika AURA. Projekt dofinansowany ze środków Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Back To Top