11 Kwi 17

InEdu – nowy międzynarodowy projekt Fundacji

Od wielu lat Fundacja stara się przełożyć doświadczenie zetknięcia dzieci z naukowcami na płaszczyznę edukacji formalnej. Dlatego oprócz organizacji fascynujących zajęć na uczelniach wyższych, tworzymy także serwis dla nauczycieli: www.scenariuszelekcji.edu.pl, który…

O Fundacji

Rozwijamy potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Więcej o nas
Dla mediów

Komunikaty prasowe, logotypy do pobrania i zasady korzystania ze znaków graficznych, publikacje o Fundacji w mediach i inne materiały wizerunkowe.

Zobacz więcej
Tutaj nas znajdziecie

Siedziba Fundacji Uniwersytetu Dzieci

ul. Mydlarska 4
30-703 Kraków

Partnerzy