Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Jak to robimy?

Najważniejszymi założeniami Metody Pytań i Doświadczeń jest rozbudzanie u dzieci ciekawości, która wzmaga chęć do poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji.

Metoda Pytań i Doświadczeń

Metoda ta rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań. Przy użyciu Metody Pytań i Doświadczeń dzieci pracują metodą projektu według schematu: pomysł - plan - przebieg - wyciąganie wniosków - podsumowanie. Podczas zajęć nasi studenci rozwijają swoją wyobraźnię i przedsiębiorczość oraz uczą się pracować w zespole. Najważniejsze jednak jest rozbudzanie ich wyobraźni i ciekawości światem nauki.

Punktem wyjścia do konstruowania zajęć w oparciu autorską metodę są dziecięce pytania.

Każdego dnia dzieci zadają ich tysiące, żeby rozwijać swoje zainteresowania i zrozumieć istotę różnorodnych zjawisk. Podczas zajęć na Uniwersytecie Dzieci i Uniwersytecie Dzieci w Klasie staramy się zaspokoić ich ciekawość. Wiemy, że najmłodsi poszerzają swoją wiedzę poprzez samodzielne poznawanie świata. Dzięki Metodzie Pytań i Doświadczeń poznają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Schemat badawczy: hipoteza - doświadczenia - wnioski

Zajęcia bazujące na Metodzie Pytań i Doświadczeń rozwijają u dzieci naukowy sposób myślenia w oparciu o powyższy schemat. Dzieci wchodzą w rolę naukowców: definiują problem, szukają jak najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski z uzyskanych wyników badań. Prowadzony przez dzieci proces badawczy jest treningiem krytycznego myślenia. Niezwykle istotne jest to, że dzieci nie poznają otaczającego świata jedynie w teorii, ale uczą się przede wszystkim poprzez doświadczenie.

Organizacja zajęć: pomysł - plan - przebieg - wyciąganie wniosków - podsumowanie

Metoda Pytań i Doświadczeń opiera się również na pracy projektowej. Dzięki współpracy w grupach dzieci uczą się skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności zapewnią im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach.
 
Praca projektowa opiera się na schemacie badawczym pomysł - plan - przebieg - wyciąganie wniosków - podsumowanie:
 
POMYSŁ: przedstawiamy pytanie tytułowe, które rozbudzi ciekawość dzieci i pozwoli wyłonić pytanie badawcze, 
 
PLAN: przygotowujemy dzieci do pracy badawczej, dyskusji w zespołach nad sposobami rozwiązania problemu, przedstawienia przebiegu pracy oraz stworzenia opisu różnych strategii działania i przewidywanych rezultatów,
 
PRZEBIEG: stawiamy i weryfikujemy hipotezy badawcze, 
 
WYCIĄGANIE WNIOSKÓW: podsumowujemy efekty prac poszczególnych grup, odpowiadamy na pytanie badawcze, dyskutujemy nad możliwymi odpowiedziami i wskazujemy dalsze kierunki poszukiwań (ćwiczymy przy tym sztukę prezentacji i odpowiedzi na pytania słuchaczy),
 
PODSUMOWANIE: streszczamy cel i przebieg zajęć oraz podsumowujemy wnioski; poznajemy użyteczność zdobytej wiedzy i możliwości jej wykorzystania.
Zajęcia realizowane według Metody Pytań i Doświadczeń rozwijają u dzieci kluczowe kompetencje tj. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, które będą im potrzebne w dorosłym życiu, a przede wszystkim na rynku pracy.

Metoda Pytań i Doświadczeń powstała we współpracy z naukowcami i ekspertami.