Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Polityka prywatności i plików cookie

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie (“Polityka”), która:
 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe
Oferujemy szeroką gamę usług, dlatego chcemy, aby było dla Ciebie jasne, co obejmuje niniejsza Polityka.  Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce “naszymi Usługami”).  Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:
 • korzystanie z naszych Usług, w tym studiów na Uniwersytecie Dzieci;
 • korzystanie z naszych Serwisów (umieszczonych pod następującymi adresami: fundacja.uniwersytetdzieci.pl, uniwersytetdzieci.pl, www.scenariuszelekcji.edu.pl, dalej zwanym odpowiednio Serwisem lub Serwisami) lub w innych przypadkach korzystanie z dowolnej strony internetowej (“nasze Strony Internetowe”), w których zamieszczono niniejszą Politykę; lub
 • członkostwo w Klubie Uniwersytetu Dzieci;
 • zapisanie się do elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, takiej jak newsletter, który otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną e-mail lub SMS-em;
 • udział w ankietach, konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez nas.
Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

§1 Dane osobowe, które zbieramy

Gdy korzystasz z naszych Usług możemy zbierać od Ciebie następujące dane:

a) Gdy rejestrujesz się do naszych Usług, możesz przekazać nam:
 • Dane identyfikujące Ciebie lub członków Twojej rodziny (mogące zawierać także dane dotyczące Twoich dzieci), w tym adres pocztowy oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, adresy e-mail, numery telefonów, datę urodzenia oraz Twoją formę grzecznościową (np. Pan/Pani).
 • Informacje dotyczące Twojego członkostwa lub członkostwa członków Twojej rodziny w którymkolwiek z naszych klubów, takich jak Klub Uniwersytetu Dzieci.
 • Dane logowania do Twojego konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś.
b) Gdy przeglądasz nasze Strony Internetowe, możemy zbierać:
 • Informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszych Stron Internetowych oraz informacje o kliknięciu w którąś z naszych reklam (w tym reklam zamieszczonych na stronach internetowych innych organizacji)
 • Informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).
c) Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach lub recenzjach na temat naszych Usług, możemy zbierać:
 • Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie, które otwierasz, w tym wszelkie łącza w nich zawarte, na które klikasz (na przykład te, które umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).
 • Twoje uwagi, opinie oraz odpowiedzi udzielone przez Ciebie w ramach ankiet oraz recenzji.
d) Gdy starasz się o stypendium, możemy zbierać:
 • Dane osobowe, które podałeś o Tobie lub o członkach Twojej rodziny (mogące zawierać także dane dotyczące Twoich dzieci), przykładowo imię, nazwisko, nazwę użytkownika oraz dane kontaktowe (w tym numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy), a także inne informacje dotyczące sytuacji osobistej (w tym stanu zdrowia Twojego lub Twojej rodziny).
Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Przykładowo, te inne dane osobowe pomagają nam ulepszać i mierzyć efektywność naszej komunikacji marketingowej, w tym naszych reklam internetowych.

§ 2 W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe
Dane osobowe wykorzystujemy do:

a) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
 • zarządzanie kontami, które posiadasz u nas,
 • prawidłową realizację Usług, w tym studiów na Uniwersytecie Dzieci,
 • zarządzenie zamówionymi Usługami
Potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe (lub członków Twojej rodziny), abyśmy mogli zarządzać Twoimi kontami, dostarczać Ci usługi, które  zamówiłaś/-eś oraz pomagać Ci we wszelkich problemach związanych z Usługami. Twoje dane osobowe  (lub dane członków Twojej rodziny lub dzieci pozostających pod Twoją opieką) wykorzystywane będą także w celu realizacji zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci, tj. w celu, m.in. przygotowania identyfikatorów imiennych opatrzonych nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, czy w celu prowadzenia imiennej list obecności.

Podstawa prawna:
 • przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy (W tym czasie zbieramy dane dotyczące zamówień i transakcji, dane kontaktowe, szczegółowe informacje dotyczące profilu. Nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Twoich produktów lub usług, jeśli nie podasz nam tych informacji) ,
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji – inne operacje przetwarzania danych występujące po zamówieniu Usługi i w odniesieniu do pozostałych danych osobowych określonych w niniejszej sekcji.
b) Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
 • zarządzanie i usprawnianie naszych Stron Internetowych i Serwisów
Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszych Stronach Internetowych i w Serwisach w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z nich.

Niektóre pliki cookie są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze Strony Internetowe i Serwisy.  Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania z tych stron lub aplikacji. Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji
 • Pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu naszej oferty usług, systemów informatycznych, know-how oraz sposobów komunikowania się z Tobą

Wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym w zakresie ich bezpieczeństwa) oraz naszej gamy usług.  Dzięki temu możemy Ci lepiej służyć, jako naszemu klientowi.

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji
Wykrywanie nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz zapobieganie im
Jest dla nas ważnym, abyśmy monitorowali, w jaki sposób nasze Usługi są wykorzystywane, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z nich.  Pomaga nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług, w zgodzie z obowiązującymi warunkami (regulaminami) ich używania.

Podstawa prawna:
 •  prawnie uzasadniony interes Fundacji 
c) Personalizowania Twojej relacji z Fundacją, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
 • Wykorzystywanie Twoich zachowań online podczas korzystania z sieci, aby lepiej zrozumieć Ciebie, jako klienta i móc dostarczyć Ci spersonalizowane oferty i usługi.
Przyjrzenie się Twoim zachowaniom online podczas korzystania z sieci oraz Twoim zakupom pozwala nam personalizować nasze oferty i usługi dedykowane Tobie.

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji 
 • Dostarczanie Ci odpowiedniej komunikacji internetowej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych) dotyczącą naszych Usług. W ramach tego reklama internetowa może być wyświetlana na stronach internetowych innych organizacji, a także w kanałach mediów internetowych (w tym na przykład z użyciem Google AdWords). Możemy również mierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej.
Chcemy mieć pewność, że zapewniamy Ci komunikację marketingową, w tym reklamę internetową, która jest zgodna z Twoimi zainteresowaniami. Aby to osiągnąć mierzymy również Twoje odpowiedzi na komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przez nas Usług, co oznacza również, że możemy zaoferować Ci usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby, jako klienta.

Możesz zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji marketingowej, zarówno podczas rejestracji do naszych Usług, jak i w dowolnym momencie później.

Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę internetową.  Poniżej przedstawiamy Ci możliwości wyboru w odniesieniu do plików cookie oraz tego, w jaki sposób może kontrolować swoje preferencje dotyczące internetowej reklamy behawioralnej.

Podstawa prawna:
 • w przypadku większości wiadomości marketingowych przesyłanych do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS bazujemy na Twojej zgodzie, jednak istnieją też sytuacje, gdy mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, aby wykorzystać Twoje dane w ten sposób.
d) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
 • Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług.
Chcemy lepiej służyć Ci, jako naszemu klientowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług).

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji.
 • Zarządzanie promocjami i konkursami, w których bierzesz udział.

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, do których chcesz zgłosić swoją kandydaturę.

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji.
 • Zapraszanie Cię do udziału w ankietach, recenzjach i innych działaniach związanych z badaniem rynku, prowadzonych w naszym imieniu przez inne organizacje, a także do zarządzania tymi ankietami i recenzjami.
Prowadzimy badania rynku w celu udoskonalania naszych Usług.  Jednakże, jeśli skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać w nich udziału. Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych, uszanujemy ten wybór.  Nie będzie to miało wpływu na możliwość korzystania z naszych Usług.

Podstawa prawna:
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji z tym, że jeżeli chcemy zaprosić Cię drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS, będziemy bazować na Twojej zgodzie.
e) Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, co oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas. Twoje dane przetwarzamy na przykład, jeśli nie jesteś zadowolona/-y z zakupionych u nas Usług.

Podstawa prawna:
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, z tym że w pewnych przypadkach podstawą prawną  może być także prawnie uzasadniony interes Fundacji lub szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane, w celu wykonania naszego prawnego obowiązku.
Prawnie uzasadniony interes Fundacji w korzystaniu z Twoich danych osobowych

W przypadkach, w których wskazaliśmy powyżej, że nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych opiera się na naszych „prawnie uzasadnionym interesie Fundacji”, ten interes to:
 • zaspokajanie potrzeb naszych klientów, w tym dostarczanie naszych Usług;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych Usług;
 • obsługa i utrzymanie Twojego konta, zarządzanie reklamacjami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych klientów, w tym wzorców ich zachowań, jak również ich upodobań i antypatii (niechęci);
 • ochrona i wspieranie naszej działalności, pracowników i klientów;
 • zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;
 • testowanie i rozwijanie nowych Usług, jak również ulepszanie już istniejących.

 § 3 Zasady ogólne
1. Gdzie przechowujemy Twoje dane
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4  (dalej: „my”, „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków

– przez e-mail: sekretariat@ud.edu.pl

3. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza Fundacji. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywności konta użytkownika lub dopóty, dopóki jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi, spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym dochodzenia roszczeń).

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody;

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail;

c) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji – masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji. Fundacja zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych;

d) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w Serwisie, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta;

e) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Fundację, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z działem obsługi klienta,
* masz aktywne konto w Serwisie i w sposób aktywny korzystasz z usług oferowanych przez Fundację,
* masz nieuregulowany dług wobec Fundacji, niezależnie od metody płatności,
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób,
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli),
* jeśli korzystasz z usług Fundacji, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

f) prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni –
masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów;

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta w Serwisach;

g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji, wtedy Fundacja ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Fundacja musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
* jeśli Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia;

1. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4 Informacja handlowa
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
* czy chcesz otrzymywać informacje o ofercie Fundacji (jeśli wybierzesz taką opcję)
* płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
* jakie oferty zostały przez Ciebie kliknięte

Jeśli masz konto w Serwisie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem:

* imię i nazwisko
* adres
* wiek
* sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, mogą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, Fundacja nie będzie mogła więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
* edytując ustawienia Twojego konta w Serwisie

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom różnorodnych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. nowe usługi, zmiany w jego funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, życzenia świąteczne). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu.

Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez Fundację Uniwersytety Dzieci. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie przez Administratora Twoich informacji na następujące sposoby:
 • w celu przekazywania użytkownikowi dodatkowych komunikatów na temat aplikacji, informacji i wiadomości o promocjach, takich jak biuletyny;
 • w celu dostarczania spersonalizowanych, ukierunkowanych, opartych na lokalizacji treści promujących działalność Fundacji bezpośrednio od Fundacji Uniwersytet Dzieci lub od innych podmiotów;
 • w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach udostępnianych przez Fundację.
Podanie takich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili masz prawo  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

§5 Kwestie techniczne
Informacje zawarte w logach systemowych Serwisu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Fundacja Uniwersytet Dzieci wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Fundacji Uniwersytet Dzieci, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary Serwisu www.uniwersytetdzieci.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

§6 Niepożądane treści
W Serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Serwis www.uniwersytetdzieci.pl karze wszystkich, którzy zamieszczają treści pornograficzne, treści naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne.

§7 Zablokowanie / usunięcie konta
Za łamanie zasad określonych w §4 Fundacja zastrzega sobie możliwość do zablokowania, a nawet usunięcia konta danego użytkownika z Serwisu/-ów.

§8 Wykorzystywanie ciasteczek (“cookies”)
Dla Państwa wygody Serwis ten używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis ten stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie, lub nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

§9 Bezpieczeństwo
Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego loginu i hasła.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Aby chronić dane osobowe przekazane nam przez użytkowników, stosujemy szereg zabezpieczeń zarówno podczas transmisji danych, jak i po ich otrzymaniu. Fundacja wprowadza środki zabezpieczające dane osobowe użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem. Jednak Internet jest systemem otwartym i Fundacja nie może zagwarantować, że nieuprawnione podmioty nie będą w stanie ominąć tych zabezpieczeń lub nie wykorzystają danych osobowych użytkownika w nieodpowiedni sposób. Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych, może kontaktować się z Fundacją, tak jak opisano to w niniejszej Polityce prywatności.

§10 Media społecznościowe i udostępnianie treści
Widżety mediów społecznościowych: Serwis zawiera funkcje mediów społecznościowych takie jak przycisk „Lubię to“ serwisu Facebook oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij”. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

§11 Dzieci
Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13. roku życia, a Fundacja nie gromadzi celowo informacji od takich osób.

§12 Kontakt z nami
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do redakcji Serwisu www.uniwersytetdzieci.pl na adres redakcja@ud.edu.pl

§13 Zmiany Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania jej do zmian w naszych praktykach i procedurach traktowania informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do konta) lub poprzez opublikowanie informacji w serwisie przed wejściem w życie tych zmian. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności.