skip to Main Content
Wspieraj z nami

Realizujemy naszą misję dzięki darczyńcom. Wspólnie zapewniamy dzieciom lepszą przyszłość: uczymy ich krytycznego i kreatywnego myślenia, współpracy, komunikacji oraz wyciągania wniosków. Wystarczy niewielka kwota, aby zmieniać edukację. Dziękujemy za Twoje wsparcie.

do tej pory wsparło nas
0
darczyńców
Sprawozdanie
Wybierz cel swojego wsparcia
Wspieraj cele statutowe

Działamy na rzecz zmiany edukacji! Organizujemy dla dzieci inspirujące spotkania z naukowcami i rozwijamy ich pasje. Przekaż darowiznę na rzecz naszych działań.

Podaruj szkołę przyszłości

Sprawiamy, że szkoła staje się miejscem fascynujących spotkań z nauką! Tworzymy innowacyjne materiały dla nauczycieli i uczniów. Wspieraj nas!

Podaruj indeks

Trudna sytuacja finansowa lub zdrowotna nie powinna być przeszkodą w dostępie do najwyższej jakości edukacji. Pomóż nam wyrównywać szanse dzieci na starcie!

Wspieraj wolontariuszy

Każdy może zostać naszym wolontariuszem. Dzięki ich wsparciu organizujemy kreatywne zajęcia. Wspólnie podziękujmy im za bezinteresowną pracę!

Biznes / Instytucje - Współpraca

Wspólnie z partnerami zmieniamy świat edukacji! Rozwijamy dziecięce talenty i ich potencjał do rozwoju. Działamy zarówno lokalnie, jak i na skalę ogólnopolską. Znajdź odpowiednią formę współpracy dla siebie!

Wolontariat w naszej Fundacji

Wolontariat w naszej Fundacji to wyjątkowa przygoda! Łączy setki ludzi w różnym wieku w realizacji wspólnego celu – wspierania  edukacji dzieci w całej Polsce.

Back To Top