Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Dziękujemy za udział w Śniadaniu Przyjaciół Uniwersytet Dzieci w Warszawie

2019-11-29
Karolina Depta
Po raz drugi w tym roku zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk na Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci. Spotkanie odbyło się 27 listopada w Sali Kolumnowej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabrakło reprezentantów świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, oświaty czy przedstawicieli młodzieży i rodziców studentów Uniwersytetu Dzieci. Rozmawialiśmy o tym, jak kształcić kompetencje przyszłości i przystosowywać edukację do zmieniających się potrzeb współczesnego świata.

Wydarzenie otworzyła Prezes Fundacji Anna Grąbczewska, przedstawiając misję oraz cele Uniwersytetu Dzieci na najbliższe lata. Główny punkt spotkania –  dyskusję o kształceniu kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży, poprzedził wykład wprowadzający prof. dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk. Pani Profesor socjologi z Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła uwagę na społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych oraz na odmienne oczekiwania różnych grup wobec świata nauki. „Dbanie o dobre wykorzystanie rozumu” to jedno z najważniejszych zadań i wyzwań stojących dziś przed naukowcami. W ramach wstępu do debat przy okrągłych stołach prof. Giza-Poleszczuk wymieniła też najważniejsze grupy kompetencji, na których rozwój należy położyć nacisk w najbliższym czasie. Są to:
  • kompetencje społeczne i emocjonalne (zdolność do empatii, szacunku, współpracy, motywowanie czy przywództwo),
  • wyższe kompetencje poznawcze (rozwiązywanie problemów wieloaspektowych, umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność),
  • wykorzystywanie nowych technologii (programowanie, sztuczna inteligencja).

Głos uczestników
"Świetne spotkanie integrujące różne podmioty zaangażowane w proces rzeczywistej! zmiany polskiej edukacji. Ważny głos młodzieży – prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko"
"Jeśli nauczyciel wskaże mi drogę i pokaże, jak mogę znaleźć odpowiedzi samemu – to ja to zapamiętam. Nie chodzi o to, żeby zawsze było fajnie, ale szkoła musi umieć zaciekawiać, a nauczyciel zarażać pasją! – Janek Radziwon, lat 16"
"To gdzie, dziś są moje córki to m.in. zasługa Uniwersytetu Dzieci. Młodsza z nich kiedyś rozpoczynała TED Kids pokazując, jak przy pomocy styropianu zachować porządek w pokoju. Dziś studiuje scenografię na Akademii Sztuk Pięknych – dr hab. Monika Rekowska, pełnomocnik Rektora UW ds. Uniwersytetu Dzieci"
Śniadanie Przyjaciół w Warszawie było jedną z pięciu debat zaplanowanych na ten rok akademicki. Spotkanie w Gdańsku już za nami. Zapraszamy do Krakowa, Wrocławia i Poznania.