Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Za nami Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu!

2020-03-02
Już po raz kolejny zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w debacie o edukacji. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym zorganizowaliśmy 26 lutego we Wrocławiu Śniadanie Przyjaciół Fundacji Uniwersytet Dzieci. Reprezentanci środowiska edukacyjnego, biznesu, oświaty, a także przedstawiciele młodzieży rozmawiali o kluczowym znaczeniu relacji międzyludzkich dla skutecznej edukacji.

Mózg, który się boi – mózg, który się nie uczy

Wydarzenie rozpoczęła Prezes Fundacji Anna Grąbczewska, przybliżając zebranym gościom aktualne cele Uniwersytetu Dzieci oraz przypominając wnioski z zeszłorocznego Śniadania Przyjaciół we Wrocławiu. Następnie, uczestnicy wysłuchali wykładu na temat relacji w edukacji, który wygłosiła dr Marta Jósewicz – psycholożka i terapeutka. Dążenie do bliskich relacji z innymi jest podstawową potrzebą człowieka. To w jakim stopniu pragnienie bliskości zostanie zaspokojone w dzieciństwie, determinuje całe życie jednostki.  Dobre relacje stanowią bowiem warunek prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego oraz poznawczego.

Dobre relacje to podstawa

Prawidłowo zaprogramowany w dzieciństwie wzorzec nawiązywania więzi z innymi ludźmi będzie owocował sukcesami w każdej sferze życia. Jaką rolę relacje międzyludzkie pełnią zatem w obszarze edukacji? Zaprosiliśmy gości Śniadania Przyjaciół we Wrocławiu do dyskusji o wpływie relacji na rozwój kompetencji społecznych oraz na zdobywanie wiedzy przez dzieci. Zgromadzeni  naukowcy, przedstawiciele biznesu, wolontariusze, nauczyciele i studenci Uniwersytetu Dzieci zostali przydzieleni do jednej z grup dyskusyjnych. Każdy stolik dyskutował o relacjach łączących jedną z grup: dwoje uczniów, dwoje nauczycieli, ucznia z nauczycielem, rodzica z nauczycielem, mistrza z uczniem oraz dyrektora szkoły a światem zewnętrznym (np. biznesem).

Głos uczestników Śniadania

Relacje pomiędzy Nauczycielem i Uczniami są kluczowe. Bez dobrej współpracy dzieci nie przyswajają wiedzy, nie uczą się. Nauczyciel powinien być liderem zespołu, umiejętnie zarządzać pracą ludzi i motywować ich do działania. To on ma największy wpływ na to, jak mogą kształtować się relacje pomiędzy uczniami a nim samym. Dlatego odpowiedzialny nauczyciel rozwija własne kompetencje społeczne. I przede wszystkim nie stawia siebie w centrum.
"Nauczyciel powinien traktować ucznia jako człowieka, jako równego sobie"
Uczestnicy dyskusji zauważyli, że niestety nauczyciele często nie wiedzą, jak budować dobre relacje w szkole. W ich procesie kształcenia brakuje przestrzeni na pochylenie się nad tematem tworzenia więzi z uczniami i nie tylko. Nauczyciele powinni bowiem ściśle współpracować z rodzicami. Nie mogą być to relacje antagonistyczne. Pamiętajmy, że relacje pomiędzy pedagogami i opiekunami dzieci, z pewnością wpłyną pozytywnie na relacje Nauczyciel – Uczeń. Kompetencje komunikacyjne są zatem podstawą dobrych relacji w szeroko rozumianym środowisku szkolnym. Również w domu ważne jest, by rodzice rozmawiali z dziećmi o życiu w szkole, nie tylko sprawdzali oceny.


Główny wniosek ze spotkania wysuwa się jeden: w centrum zawsze powinno być dziecko, jego rozwój. Wtedy nauczanie będzie miało największy sens i przynosiło najlepsze efekty. Dziękujemy za wspólny dialog! Zebrane spostrzeżenia i wnioski wykorzystamy jako punkt wyjścia do rozmów z Uczelniami Wyższymi na temat programu kształcenia przyszłych nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć