Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!
II semestr

Nowe specjalizacje dla kierunku Mistrz i Uczeń

2021-01-08
#MisjaRekrutacja trwa od 11 stycznia do 8 lutego! Tym razem zapraszamy młodzież z całej Polski! Nieważne gdzie mieszkasz - ważne co Cię kręci! :)

Którą specjalizację wybrać? Poniżej znajdziesz ich opisy. Każda specjalizacja przypisana jest do jednego z 4 miast - ważne, by zaznaczyć to miasto w panelu rodzica. Jednak wybór zajęć jest nieograniczony, osoby spoza tych lokalizacji również mogą zostać studentami!

KRAKÓW

Astronomia – poznajemy warsztat pracy astronoma

Seminaria wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia astronomii. Uczniowie poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach nieba. Korzystając z radiowych instrumentów astronomicznych, studenci będą wykonywać zdjęcia odległych galaktyk, a następnie je analizować.


Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny, niezbędnej w pracy naukowej. Na koniec seminariów studenci przygotują prezentację wyników swoich obserwacji i wykonanych zdjęć astronomicznych.

Ważne! Na zajęcia będzie potrzebny komputer/laptop, nie da się w  nich uczestniczyć za pomocą smartphone'a. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

Chemia sądowa – podążamy śladami przestępstwa
Na zajęciach studenci zapoznają się z rolą, jaką w procesie dochodzeniowym odgrywa chemik. Poznają miejsce zdarzenia, a znalezione przez nich ślady staną się obiektem wnikliwej obserwacji. Uczestnicy wcielą się w rolę chemika sądowego i przeprowadzą serię badań śladów biologicznych i fizykochemicznych, które pozwolą im odtworzyć serię zdarzeń na miejscu zbrodni.

W trakcie pokazu końcowego studenci przedstawią swoim rodzicom, jak wyglądała ich praca jako analityków i chemików sądowych. Opowiedzą o tym, jak zbierali ślady i analizowali wyniki ekspertyz. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Dziennikarstwo radiowe – trenujemy warsztat radiowca
Podczas seminariów studenci poznają pracę dziennikarza radiowego. Poszukają odpowiedzi na pytania, kim współcześnie jest dziennikarz i jaką rolę społeczną pełni.

W czasie zajęć uczestnicy nauczą się redagować krótkie wiadomości, ułożą program prawdziwego serwisu radiowego i sprawdzą w praktyce, jak się tworzy wywiad. Studenci samodzielnie wybiorą swojego gościa, zaproszą go na wywiad i następnie przeprowadzą z nim rozmowę. Spotkanie zostanie zarejestrowane w formie nagrania audio.

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci rozwiną swoje zainteresowania, kompetencje społeczne oraz umiejętności z zakresu języka polskiego i dziennikarstwa.

Finalnym efektem pracy studentów będzie stworzenie profesjonalnego materiału radiowego. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Fotografia – opowiadamy historię za pomocą zdjęć
Podczas seminariów uczestnicy stworzą własną historię opowiedzianą za pomocą zdjęć. Studenci dowiedzą się, jak poprawnie fotografować i komponować obraz. Nauczą się obserwować i kreować światło, dzięki czemu wykonają jeszcze bardziej profesjonalne, klimatyczne zdjęcia. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest fotografia uliczna, odkryją magię miasta i jego mieszkańców.

Udział w zajęciach będzie dla studentów okazją do rozwijania kreatywności i zainteresowań fotograficznych. Cykl seminariów uświadomi im, jak ważna jest rola fotografa, jego umiejętności techniczne i wrażliwość artystyczna. Efektem pracy projektowej będzie samodzielnie stworzona wystawa prac, na którą złożą się indywidualne minireportaże fotograficzne studentów.

Ważne! Na zajęciach student będzie potrzebować własnego, cyfrowego aparatu fotograficznego. Najlepiej sprawdzi się aparat typu lustrzanka - ale nie jest on warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Kryminalistyka - podążamy śladami przestępcy
Podczas seminariów studenci wcielą się w rolę kryminalistyków i będą mieli za zadanie rozwiązać zagadkę kryminalną. Zadaniem uczestników będzie identyfikacja i analiza “niemych świadków zdarzeń”. Studenci będą pracować m.in. nad ujawnieniem śladów daktyloskopijnych, a także wykonają własny proszek do analizy odcisków palców. Podczas zajęć studenci skorzystają także z mikroskopu online. Wyniki badań mikroskopowych przybliżą ich do rozwiązania tajemnicy. Pomocne w odtworzeniu historii może okazać się także światło. Czy wiecie, jakie może mieć zastosowanie światło w kryminalistyce?

W trakcie pokazu finałowego studenci przedstawią rodzicom, jak wyglądała ich praca oraz podzielą się, mamy nadzieję, rozwiązaną zagadką.
Modelowanie przestrzenne – poznajemy druk 3D
Podczas seminariów studenci dowiedzą się, jakie możliwości dają różnego rodzaju  drukarki 3D oraz jakie są zasady technologii druku. Zastanowią się także, jak można wykorzystać tę technikę w różnych dziedzinach życia. Wspólnie sprawdzą jak wygląda proces druku, stworzą koncepcję nowego produktu dla wybranej kategorii oraz ją zrealizują. 

Efektem finalnym specjalizacji będzie zaprojektowany druk 3D wybranego obiektu.
Projektowanie aplikacji – poznajemy warsztat pracy programisty
Podczas zajęć studenci zaprojektują aplikację internetową, która będzie pomocna w organizacji własnego czasu. Posłużą się językami programowania HTML, CSS i JavaScript. Uczestnicy poznają i wykorzystają również narzędzia do tworzenia designu aplikacji, aby jej wizualne elementy były estetyczne oraz przyjazne dla użytkownika. Na końcu połączą gotową już aplikację z bazą danych, tak aby można było ją opublikować.

Dzięki udziałowi w zajęciach, uczestnicy rozwiną analityczne i kreatywne myślenie, poznają podstawowe zasady rządzące programowaniem oraz nauczą się pracy w grupie. Studenci stworzą własną aplikację, którą przetestują i pokażą na ostatnich zajęciach rodzicom.

Uwaga! Zajęcia wprowadzają podstawowe umiejętności programowania. Przeznaczone są dla osób, które nie miały żadnej styczności z programowaniem.
Urbanistyka – projektujemy Miasto Przyszłości
Na zajęciach studenci będą mieli okazję zaprojektować własne Miasto Przyszłości. Uczestnicy poznają podstawy warsztatu urbanisty, pojęcia używane w zawodzie oraz proces planowania miasta. Zastanowią się także, z jakimi problemami borykają się nowo zakładane miasta, a z jakimi te, które posiadają swą wielowiekową tradycję. Studenci postarają się również poszukać odpowiedzi na pytanie – jakie specyficzne problemy ma nasze miasto? 
Na seminariach uczestnicy będą pracować z użyciem makiety oraz graficznego programu do projektowania.

Efektem specjalizacji będzie zaprojektowane Miasto Przyszłości, które na ostatnich zajęciach zostanie zaprezentowane rodzicom.

WARSZAWA

Aktorstwo
Na zajęciach studenci poznają podstawy warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia dykcyjne, pracę z ciałem, interpretację tekstów. Nauczą się także swobodnego występowania przed innymi, niwelowania stresu, dzięki technikom rozluźniającym. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną takie metody pracy jak wprawki aktorskie, improwizacja, interpretacja tekstu oraz przygotowanie etiudy/monologu. Wszystkie działania zakończy pokaz online, inspirowany językiem multimediów. Seminarium przyświeca idea poznawania i rozbudowywania własnych możliwości twórczych, przy jednoczesnym pielęgnowaniu wrażliwości każdego z uczestników.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Art Design - tworzymy dzieła sztuki współczesnej
Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi formami sztuki współczesnej poprzez własną aktywność twórczą. Uczestnicy sami zamienią się w artystów i wezmą udział w kilku interdyscyplinarnych procesach twórczych. Wynikiem artystycznych eksperymentów będą powstałe dzieła nowożytności, takie jak zdjęcia, rysunki, instrumenty muzyczne, artystyczny e-book czy video-art. Udział w specjalizacji będzie dla studentów nie tylko okazją do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu Art Design, ale również możliwością do rozwijania swojej kreatywności. Uczestnicy będą także doskonalić kompetencje niezbędne do rozumienia otaczającej nas kultury tak, by mogli stać się jej świadomymi uczestnikami.
Dietetyka
Celem seminariów z Dietetyki jest poszerzenie wiedzy o odżywianiu oraz jego wpływie na zdrowie oraz pokazanie, że zdrowe jedzenie może być ciekawe oraz bardzo smaczne. Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat wartości odżywczej produktów spożywczych, czytania etykiet i składów żywności, zdrowszych zamienników produktów spożywczych, wykorzystania produktów do komponowania zbilansowanych i smacznych posiłków oraz wykorzystania Internetu jako inspiracji przy gotowaniu. Ponadto studenci będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, co udowodnią na ostatnim seminarium, gdzie każdy  przedstawi przygotowany i wykonany przez siebie przepis.
Dziennikarstwo radiowe – poznajemy pracę radiowców
Podczas specjalizacji z Dziennikarstwa radiowego studenci poprzez własne doświadczenia dowiedzą się, na czym polega praca dziennikarza radiowego, a także, jakie cechy musi on posiadać, żeby dobrze wykonywać swój zawód. Kolejnym spotkaniom towarzyszyć będą spotkania z artystami, dla których dźwięk jest podstawowym narzędziem pracy. Zaproszeni goście zdradzą tajniki komponowania audycji oraz tworzenia podcastów, zaproszą studentów do ćwiczenia aparatu mowy, zabawy z wykorzystaniem muzyki i efektów dźwiękowych - w tym na przykładzie radiowych reportaży. Wykorzystując zdobytą wiedzę i ćwiczenia studenci nagrają własne ścieżki dźwiękowe do wspólnego koncertu radiowego.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Farmacja - analizujemy składy suplementów i tworzymy leki recepturowe
Czy chcesz sprawdzić, z jakich substancji tworzy się leki i gdzie się je pozyskuje? Czy człowiek ma wpływ na swoją odporność? Może chciałbyś zrozumieć, jak substancje aktywne działają na nasz organizm albo dowiedzieć się, czy herbatki ziołowe pomogą nam w chorobie. Podczas zajęć seminaryjnych studenci poznają odpowiedzi na powyższe pytania oraz pogłębią swoją wiedzę na temat chemii organizmu.
Geologia - badamy wykorzystanie i właściwości miejskich "kamieni".
Podczas zajęć studenci zrealizują projekt, dzięki któremu dowiedzą się, skąd pochodzą skały, które nas otaczają. Skupiając się na rejonie Mazowsza, sprawdzą co zawdzięczamy zlodowaceniom, które pokrywały te tereny w plejstocenie. Uczestnicy poznają podstawowe typy skał oraz ich zastosowanie budowalne na przykładzie konkretnych obiektów w architekturze Warszawy. Podczas zajęć studenci podejmą refleksję na temat tego, dlaczego niektóre skały mogą być wykorzystywane tylko we wnętrzach budynków, a inne doskonale nadają się na monumentalne elewacje. Efektem cyklu zajęć on-line będzie stworzenie grupowego projektu wirtualnej wycieczki po Warszawie.
Grafika - tworzymy projekty wizualne
Z jakich innych narzędzi, poza umiejętnościami kompozycji, korzystają współcześnie graficy? Czy cały proces pracy odbywa się na komputerze, czy może częściowo dzieje się to w formie analogowej? Czy istnieją przybory piśmiennicze, bez których żaden grafik nie wyobraża sobie swojej pracy? Studenci podczas zajęć będą mieli okazję zapoznać się z pozacyfrowymi sposobami projektowania graficznego. Stworzą swój projekt planszy komiksowej lub plakatu, które to zaprezentują podczas ostatnich zajęć.
Medycyna weterynaryjna - sprawdzamy, jaką rolę w leczeniu człowieka odgrywa weterynaria
W trakcie trwania seminarium studenci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu anatomii zwierząt domowych oraz gospodarczych. Ponadto, zapoznani zostaną z techniką wywiadu klinicznego oraz badaniem ogólnym pacjenta weterynaryjnego. Pochylą się nad światem zwierząt i spróbują ustalić z czego wynikają różnice międzygatunkowe.
Pisanie kreatywne – wydajemy książkę
Pisanie kreatywne odbywa się w duetach, grupach oraz indywidualnie. Na warsztatach powstają różnorodne teksty, które potem znajdą się w finalnej publikacji książkowej. Właściwe tworzenie za każdym razem poprzedzane jest rundą inspiracji, podczas której uczestnicy i uczestniczki dzielą się pomysłami na fabułę, bohaterów, czy motywy literackie. Wymyślone elementy trafiają do wspólnej puli inspiracji, z której potem mogą korzystać wszystkie osoby uczestniczące.

Zajęcia ukierunkowane są na upodmiotowienie młodych twórców i twórczyń oraz umożliwienie im stworzenia prywatnej relacji z językiem polskim. Seminaria ukształtują również umiejętności publicznego występowania, dzięki czytaniu tekstów na głos podczas zajęć.
Produkcja muzyczna - nagrywamy piosenkę do radia
Jak ustawić suwaki na konsolecie, aby było dobrze słychać cały zespół muzyczny? Na czym polega obróbka dźwięku i jakie narzędzia ją umożliwiają? Czy ciało ludzkie może być instrumentem, na którym udałoby się nagrać tło do naszej piosenki? Cykl zajęć poświęcony zostanie pracy producenckiej na gotowym nagraniu utworu muzycznego. Studenci poznają podstawy akustyki, które umożliwią im poprawne nagrania, oraz rytmu i harmonii muzycznej. Uwrażliwią swój słuch, a na koniec zaprezentują piosenkę gotową do puszczenia w radiu. 

UWAGA! Udział w zajęciach nie wymaga wiedzy muzycznej!
Programowanie gier w języku JavaScript – poznajemy podstawy języka JavaScript
Podczas zajęć studenci poznają uniwersalne konstrukcje programistyczne bazujące na języku JavaScript. Zdobędą i wykorzystają wiedzę do opracowania interaktywnych stron www z elementami animacji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi programistycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową, co pozwoli studentom na samodzielne programowanie poza godzinami zajęć. 

Dzięki zdobytej wiedzy studenci przygotują indywidualne projekty gier zawierające grafiki oprogramowane w JavaScript i wyświetlane na stronie WWW. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Projektowanie gier w programie Construct 2 – tworzymy własną grę komputerową (grupa zaawansowana)
Myślenie systemowe to jedna z wielu umiejętności, którą studenci będą wykorzystywać, tworząc własne gry w programie Construct 2. Po zakończeniu tego seminarium, młodzi programiści będą potrafili przenieść swój pomysł gry na ekran komputera.


UWAGA! Seminarium poświęcone jest zaawansowanej pracy z programem Construct 2, dlatego wymagana jest jego podstawowa znajomość, a dokładniej:
- otwieranie i zapisywanie projektu;
- dodawanie i wyświetlanie grafik w grze;
- znajomość podstaw dodawania logiki do gier (jak działają eventy, jak używać zmiennych, jak używać behaviours).

Umiejętności te studenci mogli nabyć w czasie poprzednich semestrów, jeśli byli uczestnikami zajęć z programowania gier. Nowym uczestnikom zostanie przesłane zadanie, które sprawdzi poziom ich umiejętności i którego zaliczenie jest warunkiem do uczestnictwa w zajęciach dla grupy zaawansowanej.
Reportaż - piszemy historię opartą na prawdziwych wydarzeniach
Studenci w efekcie zajęć napiszą swój reportaż. W tym celu skorzystają z narzędzi służących kreatywnemu pisaniu i wspierających kreatywne myślenie. Dowiedzą się, skąd mogą czerpać wiedzę na wybrany przez siebie temat i czy potrzeba jechać aż na drugi koniec świata, aby opisać ciekawą historię. Wraz z osobą prowadzącą przejdą przez cały proces pracy reporterskiej. Sprawdzą także, jak znaleźć wydawcę swojej książki.
Taniec - przygotowujemy etiudę taneczną
W trakcie zajęć studentom zostanie przedstawiona wiedza dotycząca podstawowych technik improwizatorskich. Po wstępnym opisaniu tematu studenci przy wsparciu prowadzącej projekt będą badać zakres możliwości improwizatorskich swojego ciała podczas zajęć praktycznych. Grupa wspólnie ustali tematykę, która zostanie pogłębiona przy pomocy narzędzi improwizacji i przygotuje wspólnie performance poznając kolejne etapy jego tworzenia.

UWAGA! Nie trzeba mieć żadnych podstaw tańca, aby brać udział w zajęciach.

OLSZTYN

Animacja - tworzymy krótki film!
Podczas cyklu zajęć młodzi filmowcy będą mieli okazję wcielić się w rolę reżysera, scenografa oraz operatora filmowego. Samodzielnie stworzą scenorys/ storyboard swojej produkcji filmowej, zbudują scenografię, zadbają o oświetlenie oraz wprawią w ruch obiekty. Studenci zaznajomią się również z  elementami montażu filmowego, poznają tajniki animacji filmowej oraz zagadnienia związane z rolą perspektywy w obrazie filmowym.

Zajęcia będą doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni młodych twórców, zdobywania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz  wzbogacenia wiedzy o podstawy animacji. Efektem finalnym cyklu spotkań będzie stworzenie krótkiej animacji typu stop motion.
Architektura krajobrazu - projektujemy przyjazną przestrzeń w miejskiej dżungli!
Podczas seminariów studenci stworzą własne rozwiązania zagospodarowania wybranej przestrzeni w mieście.  Przejdą przez wszystkie etapy pracy architekta: od koncepcji, przez konsultacje z użytkownikiem terenu i projektowanie architektoniczne, aż po realizację pomysłu w postaci wizualizacji. Studenci dowiedzą się jak ważną rolę pełni bioróżnorodność oraz wariantowanie kolorystyki w przestrzeni miejskiej.

Efektem pracy studentów będą autorskie projekty terenu 2D oraz 3D.

Zajęcia będą doskonałą okazją do kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz twórczego rozwiązywania problemów.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Diagnostyka kliniczna – robimy badania diagnostyczne pacjenta!
Podczas cyklu zajęć studenci zrealizują projekt, który doprowadzi ich do poznania procesu badań klinicznych. Poddadzą analizie przypadek chorego pacjenta. Postawią hipotezę, zbiorą niezbędne informacje o stanie badanego i sprawdzą, czy ich diagnoza była słuszna.  Dowiedzą się jak przy użyciu aparatury USG studenci zrealizować badanie jamy brzusznej. Samodzielnie ocenią wyniki badań RTG i przeprowadzą jeden z etapów operacji - szycie chirurgiczne. Ostatecznym etapem weryfikującym trafność diagnozy studentów będą badania endoskopowe, realizowane pod okiem specjalisty.

Efektem finalnym projektu będzie prezentacja wyników badań realizowanych podczas cyklu zajęć.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Elektronika (poziom podstawowy) - konstruujemy i programujemy urządzenia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino
Studenci podczas cyklu warsztatów opanują podstawy automatyki, elektroniki i programowania mikrokontrolerów Arduino. Poprzez samodzielne składanie wybranych układów elektronicznych dowiedzą się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania.

Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Efektem specjalizacji będzie skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich urządzeń w popularnym Arduino na specjalistycznych symulatorach.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.
Genetyka - analizujemy przypadki medyczne za pomocą narzędzi bioinformatycznych
Studenci podczas zajęć dowiedzą się, jak można informację genetyczną umieścić w komputerze oraz scharakteryzować jej właściwości w kontekście medycznym oraz diagnostycznym. Poznają strukturę DNA oraz genów. W czasie seminariów studenci zidentyfikują i przeanalizują przypadki medyczne za pomocą narzędzi bioinformatycznych. Na przykładzie danych biomedycznych spróbują rozpoznać jednostki chorobowe (np. zatorowość płucną) oraz dowiedzą się, dlaczego pacjenci zarażeni SARS-Covid-19 mają objawy utraty węchu. W ramach cyklu spotkań projektowych studenci przygotują interaktywną prezentację wyników dotyczącą RNA oraz DNA, sklasyfikują odchylenia od normy oraz zaproponują możliwe działania naprawcze.
Projektowanie aplikacji gamingowych- tworzymy geolokalizacyjną grę mobilną!
Podczas cyklu zajęć studenci zrealizują projekt i przejdą przez wszystkie etapy pracy twórców gier. Wykreują bohaterów, ustalą zadania i dialogi, a także określą czas aplikacji i jej zakres. Studenci przygotują poziomy gry z wykorzystaniem narzędzi, którymi posługują się ich twórcy - Game Design Document oraz geolokalizację. Studenci nie tylko stworzą mechanikę gry, ale również zapoznają się z technicznymi aspektami platformy z rzeczywistością rozszerzoną.

Efektem finalnym projektu będzie przeniesienie gry do systemu łączącego  świat rzeczywisty z generowanym komputerowo, w oparciu o przygotowany podczas zajęć scenariusz.

Zajęcia będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia w zakresie mechaniki, oraz pobudzenia twórczej ekspresji studentów. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

WROCŁAW

Astronautyka - projektujemy bazę kosmiczną
Podczas specjalizacji z Astronautyki studenci skupią się na badaniu warunków życia w przestrzeni kosmicznej, a w szczególności na planecie Mars. Pracując metodą projektową opracują własny projekt bazy marsjańskiej. Wykonają także eksperyment, który przybliży im zjawiska fizyczne, spotykane w astronautyce. Będą mieli także okazję stworzyć komputerowe projekty elementów składowych bazy. Czy powstałe do tej pory elementy bez problemu będą działać po połączeniu w całość? Ostatnie spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników wspólnego projektu i przekonania się, czy misja zakończy się powodzeniem.

Zajęcia będą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki, a także poznania technik konstrukcji i projektowania nowoczesnych rozwiązań. Studenci będą także doskonalić kompetencje niezbędne do pracy w grupie.
Bioindykacja - badamy stan zanieczyszczenia środowiska
Poprzez samodzielne przeprowadzenie biotestu studenci zapoznają się ze stosowaną w bioindykacji metodą oceny toksyczności substancji. Zaplanują i przeprowadzą badania z wykorzystaniem organizmów roślinnych. Praca nad projektem będzie przebiegać online, jednak studenci będą mieli okazję pracować także w terenie, by zdobyć materiał do badań. Zebrane informacje pozwolą studentom na określenie stopni zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza w najbliższym otoczeniu. Udział w zajęciach rozwinie umiejętności analityczne uczestników, potrzebne zarówno podczas przeprowadzania doświadczeń, jak i interpretowania ich wyników. Pokaz końcowy będzie okazją do zaprezentowania szerszemu gronu efektów realizowanego projektu oraz przedstawienia i uargumentowania własnej opinii na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska w mieście.
Biomechanika - badamy siły fizyczne ukryte w naszym ciele
W trakcie zajęć studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat budowy poszczególnych elementów ciała człowieka oraz ich roli w jego mechanice. Wykorzystując poznane metody badawcze, przeprowadzą pomiary i obliczenia, które posłużą do stworzenia biomechanicznych modeli ich własnych ciał. Efektem realizowanego projektu będzie raport z badań biomechanicznych, który uczestnicy zaprezentują rodzicom podczas pokazu końcowego. Wykonane modele uświadomią studentom zależności występujące pomiędzy właściwą postawą ciała a równowagą. Co więcej, uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę z zakresu biologii, matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektu studenci będą mieli również okazję doskonalić umiejętności i kompetencje takie jak komunikacja, współpraca czy kreatywność.
Mykologia
Podczas specjalizacji z Mykologii studenci zrealizują projekt badawczy, mający na celu zbadanie grzybów występujących w ich najbliższym otoczeniu i sprawdzenie, jaki wpływ mają one na środowisko. Studenci dowiedzą się także, co wspólnego ma mykologia ze zdrowiem człowieka. Mistrzem specjalizacji będzie mgr inż. Maciej Rdzanek  - fitopatolog, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas pierwszych dwóch seminariów studenci wykonując doświadczenia, rozwiną umiejętności praktyczne oraz zdobędą wiedzę teoretyczną niezbędną do realizacji projektu. Pozyskane informacje posłużą im do stworzenia pierwszych raportów z badań. Przed trzecim spotkaniem studenci wybiorą się na spacer badawczy, podczas którego zgromadzą próbki materiału mykologicznego z ich najbliższego środowiska. Zebrany materiał wykorzystają podczas kolejnych zajęć, kiedy to samodzielnie wyizolują grzyby do hodowli. Wykorzystując metodę obserwacji, studenci będą analizować wyniki eksperymentów wykonanych na zgromadzonych próbkach. Ostatnie seminarium będzie okazją do zebrania wniosków oraz zaprezentowania powstałego w trakcie badań raportu – diagnostyki mykologicznej ich najbliższego otoczenia.

Zajęcia będą okazją do rozwinięcia wiedzy na temat  obecności grzybów w otoczeniu człowieka oraz ich znaczenia dla ludzi i funkcjonowania środowiska. Specjalizacja rozwinie także zdolności analityczne studentów. Podczas seminariów będą ćwiczyć cierpliwość i precyzję w pracy z delikatnym materiałem.
Planowanie przestrzenne - projektujemy przyjazną przestrzeń w mieście
Podczas specjalizacji z Planowania przestrzennego studenci będą pracować metodą projektową. Poznają etapy procesu powstawania ekologicznej przestrzeni miejskiej, dokonają specjalistycznych analiz uwarunkowań otoczenia oraz spróbują swoich sił w modelowaniu 3D. Efektem realizowanego projektu będzie koncepcja ekologicznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w określonej lokalizacji wrocławskiego Śródmieścia. Studenci zaprezentują ją szerszej publiczności podczas pokazu kończącego semestr. Specjalizacja będzie dla uczestników okazją do praktykowania myślenia naukowego, czyli wyciągania wniosków ze zdobytych informacji. Dzięki pracy metodą projektu studenci rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność czy współpraca. Tworzenie niepowtarzalnych projektów będzie także treningiem dla ich kreatywności.
Robotyka - konstruujemy i programujemy urządzenia
Podczas specjalizacji z Robotyki studenci samodzielnie składając wybrane układy elektroniczne, poznają ich budowę i zasady działania. Głównym celem projektu będzie skonstruowanie zaprojektowanych przez nich urządzeń. Uczestnicy specjalizacji zapoznają się z podstawami programowania obiektowego w C++, który będzie niezbędny w pracy z popularnym Arduino. Dzięki zdobytym umiejętnościom będą mogli zrealizować autorski projekt, który opierać się będzie na składaniu wybranego układu elektronicznego.

Zajęcia będą świetną okazją do ćwiczenia nie tylko umiejętności technicznych - potrzebnych do obsługi programów komputerowych - ale też tych manualnych, przydatnych do pracy z płytkami Arduino. Studenci wzbogacą również uniwersalną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektową uczestnicy zajęć rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność, myślenie krytyczne czy kreatywność.
Psychologia społeczna - badamy wirtualną rzeczywistość
Podczas specjalizacji z psychologii społecznej studenci będą pracować metodą projektową. W trakcie zajęć zastanowią się, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na użytkowników mediów społecznościowych, czym są teorie spiskowe oraz jakie teorie na temat koronawirusa były i są rozprzestrzeniane w internecie oraz przeanalizują komentarze na ten temat. Posługując się metodami ilościowymi i prostymi statystykami, spróbują określić skalę rozprzestrzeniających się teorii na temat koronawirusa i przyjrzą się bliżej grupom społecznym szczególnie podatnym na te teorie. Będą mogli również przyjrzeć się odczuciom, towarzyszącym ludziom podczas pandemii oraz sposobom radzenia sobie z zagrożeniem pandemicznym, emocjami z nim związanymi i ograniczeniem kontaktów społecznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami badań psychologicznych, by poprzez zebrane przez siebie dane ustalić prawidłowości i uzyskać lepszy obraz rzeczywistości społecznej. Wyniki swoich analiz będą prezentować podczas wspólnie przygotowanych prezentacji pod koniec cyklu zajęć.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!