Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!
II semestr

Nowe specjalizacje dla kierunku Nauka do kwadratu

2021-01-04

#MisjaRekrutacja dla kierunku Nauka do kwadratu (14-16 lat) trwa od 11 stycznia do 8 lutego! Przedstawiamy specjalizacje otwarte dla młodzieży z całej Polski. Nieważne, gdzie mieszkasz - ważne co Cię kręci! :)

Podczas zapisów zaznacz jednak miasto, do którego dana specjalizacja jest przypisana.

KRAKÓW

Poniższe specjalizacje przypisane są do Krakowa - w panelu rodzica należy wybrać właśnie to miasto. Na studia zapraszamy jednak wszystkich chętnych, bo zajęcia online to brak ograniczeń!
Zarządzanie projektem – tworzymy budżet, który zadowoli wszystkie strony finansowego sporu
Podczas zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia związane z ekonomią, gospodarką oraz zarządzaniem projektem. Pracując w podgrupach będą reprezentować stanowiska i motywacje różnych stron konfliktu interesów. Pod okiem prowadzącego-moderatora poszukają drogi do porozumienia, zatwierdzając wspólny budżet.

Efektem pracy studentów będzie plan podziału pieniędzy pomiędzy różne grupy interesantów.
Reportaż – tworzymy materiał dziennikarski przedstawiający konflikt społeczny
Jak zbudowany jest reportaż? Jakimi wartościami powinien cechować się dziennikarz, jeśli chce stworzyć dobry reportaż? Czy żeby zebrać materiał dziennikarski, musimy posiadać profesjonalny sprzęt? W jaki sposób dziennikarz może rzetelnie przedstawić spór między różnymi grupami społecznymi? Na te pytania i wiele innych, studenci poznają odpowiedzi. 

Podczas cyklu seminariów młodzież pozna warsztat pracy dziennikarza reportażowego. Za pomocą popularnych narzędzi (np. smartfonów) nagrają krótki materiał audiowizualny. Podczas zajęć pojawią się elementy wywiadu i researchu.

Specjalizacja zakończy się prezentacją zebranego przez studentów materiału dziennikarskiego przedstawiającego argumenty stron konfliktu.

UWAGA! Specjalizacja bazuje na scenariuszu zajęć „Dziennikarstwo reportażowe” realizowanych w roku 2019/20. Zmienia się temat przewodni i platforma prowadzenia zajęć.
Ekologia – analizujemy konflikt ekologiczny
Podczas cyklu seminariów studenci skupią na konflikcie ekologicznym, jako współczesnym zjawisku oraz na jego cechach. Dokonają analizy argumentów obu stron i przyjrzą się konfliktowi wartości, który towarzyszy sporom o przyrodę i ochronę środowiska. Poruszone zostaną zarówno wątki typowo przyrodnicze, jak i socjologiczne. Uczestnicy zastanowią się również, czy ekologia i skuteczne prowadzenie biznesu idą ze sobą w parze.

Celem zajęć będzie zbadanie przyczyn i skutków wybranego konfliktu ekologicznego oraz zasugerowanie rozwiązania sporu – z korzyścią dla obu stron.
Filmoznawstwo – tworzymy leksykon o wyzwaniach inności
Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi pojęciami nauki o filmie, podzielą się swoimi doświadczeniami filmowymi, a także poszukają pewnych wspólnych cech w swoich ulubionych produkcjach. Dowiedzą się, na czym polega kreowanie kontrastu w filmie. Poznają odpowiedzi, m.in. na te pytania:
- Jak buduje się na ekranie konflikt dobra ze złem?
- Jak twórcy pokazują, co jest dobre, a co złe?

Zadaniem studentów będzie stworzenie leksykonu związanego z obrazem inności w filmie w formie kompilacji fragmentów filmów. W ramach projektu młodzież dokona analizy różnych produkcji, w których bohater jest “inny” (ze względu na pochodzenie, kolor skóry, zamożność czy orientację seksualną) oraz w jaki sposób osoba uważana za "inną" jest zaangażowana w konflikt (wykluczenie, dręczenie, kryzys tożsamości).
Pomoc humanitarna – uczymy się pomagać z głową
Podczas zajęć studenci dowiedzą się, na czym polega pomoc humanitarna, jakie są jej rodzaje i czym w praktyce zajmują się organizacje niosące pomoc humanitarną (PAH, Lekarze bez granic). Uczestnicy poznają zasady skutecznego zarządzania pomocą, zbierania funduszy i logistyki związanej z dostarczaniem leków czy budowaniem potrzebnej infrastruktury w miejscu występowania niedoborów.

Celem zajęć będzie wypracowanie i zaprezentowanie strategii działania w niesieniu pomocy na odległość lub pomocy bezpośredniej w regionie objętym konfliktem.
Projektowanie gier – tworzymy fabułę serious game
W trakcie tego cyklu zajęć studenci sprawdzą, z jakich narzędzi mogą korzystać programiści i twórcy gier, żeby wpływać na rozwiązywanie globalnych konfliktów o miejsce w przestrzeni kosmicznej. Uczestnicy dokonają przeglądu aktualnych sporów związanych ze współczesnym wyścigiem kosmicznym. Na tej podstawie zaprojektują grę strategiczną – symulację konfliktu międzynarodowego o podbój kosmosu.

W czasie seminariów studenci zgłębią tajniki programu Unity. Efektem ich pracy będzie komputerowa gra symulacyjna, którą następnie zareklamują szerszej publiczności.

Ważne! Zajęcia nie są kursem programowania od podstaw. Znajomość jednego wybranego języka programowania u uczestników będzie mile widziana. 

UWAGA! Program seminariów bazuje na specjalizacji „Game design” realizowanej w roku 2019/2020. Zmianie ulega jedynie opracowywane w grze zagadnienie.

WARSZAWA

Wybierając jedną z poniższych specjalizacji, należy zaznaczyć w panelu rodzica miasto - Warszawa. Na zajęcia online zapraszamy jednak młodzież z całej Polski!
Aktorstwo - wykonujemy etiudy poruszające problem głodu
Na zajęciach z aktorstwa studenci Nauki do kwadratu wcielą się w reżyserów, których rolą będzie nie tylko zdefiniowanie podejmowanego problemu samego w sobie, ale i stworzenie swojego własnego i oryginalnego pomysłu na poruszającą i uwrażliwiającą odbiorców etiudę o głodzie. Przygotują autorskie scenariusze, zapoznają się z etapami ich realizacji, stworzą choreografię i dobiorą do niej podkład muzyczny.

Zwieńczeniem seminarium z aktorstwa będzie odegranie stworzonych przez siebie etiud.
Animal studies - tworzymy program pomocy zwierzętom cierpiącym z głodu
Czy i w jaki sposób możemy pomóc wymierającym zwierzętom?
Z tym zadaniem zmierzą się studenci. Zastanowią się nad wszystkimi depresyjnymi aspektami działalności człowieka względem zwierząt, zarówno bezpośrednimi, jak i tymi mniej oczywistymi, a także realną możliwością ich zmiany.
Biotechnologia roślin - badamy biochemiczne i metaboliczne właściwości roślin
Podczas zajęć z biotechnologii studenci zastanowią się nad tym, czy problem głodu może dotyczyć również roślin. Przeanalizują wszystkie plusy i minusy różnych metod produkcji roślin, w tym rozmnażania in vitro. Zbadają zależności pomiędzy wzrostem rośliny a podawanym im rodzajem pożywki lub roztworu. Sprawdzą, w jaki sposób mogą osiągnąć jak najlepsze rezultaty w ich uprawie oraz czy masowa produkcja doskonałych i pozbawionych pasożytów roślin może wpłynąć na zmniejszenie problemu głodu na świecie.

Seminarium zakończy się prezentacją wyników badań podczas konferencji podsumowującej semestr.
Creative writing - tworzymy historie inspirowane problemem głodu
W trakcie cyklu zajęć studenci zapoznają się z procesem tworzenia krótkich form tekstowych, których motywem przewodnim będzie problem głodu. Zostaną również wprowadzeni w cykl wydawniczy. Dowiedzą się, jak można opowiedzieć o, z pozoru, tym samym problemie z różnych perspektyw. Sprawdzą, w jaki sposób wywołać w czytelniku pożądany efekt przy pomocy konkretnych zabiegów literackich. Dzięki podziałowi tematu przewodniego na podkategorie, takie jak głód fizyczny i głód emocjonalny, przećwiczą pisanie bazujące zarówno na konkrecie, jak i abstrakcie.

Efektem seminariów będzie publikacja tekstów inspirowanych szeroko pojętym problemem głodu na świecie.
Dietetyka - analizujemy swoje ciało i układamy dietę
Na seminarium z dietetyki studenci zajmą się zbadaniem występowania zależności pomiędzy problemem głodu, otyłością, a powszechnym w dzisiejszych czasach niedoborem makro i mikroelementów w codziennej diecie. Zanalizują ulubioną żywność pod kątem jej wartości energetycznych i odżywczych. Sprawdzą stan odżywienia swojego organizmu i zastanowią się nad tym, w jaki sposób mogą zadbać o zapewnienie mu niezbędnego zapotrzebowania. Skonfrontują wyniki swoich obserwacji z dietami dostępnymi w internecie i stworzą optymalny plan żywieniowy, pozwalający na zaspokojenie wszystkich potrzeb organizmu, a tym samym będący kluczem do prawidłowego rozwoju.
Fotografia - tworzymy fotoreportaż pokazujący, jak radzić sobie z problemem głodu
Seminarium z fotografii przygotuje studentów do stworzenia fotoreportaży inspirowanych problemem głodu i tematem suwerenności żywnościowej. Zastanowią się nad tym, czym właściwie jest i jakie elementy powinien zawierać dobry fotoreportaż. Nauczą się tego, jak wybrać obiekt swojego reportażu, w jaki sposób przekazać na zdjęciu emocje czy poprowadzić narrację.

Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie wernisaż prac studentów.
Geopolityka - tworzymy zarys wydajnej światowej polityki żywnościowej
W ramach specjalizacji studenci zastanowią się nad przyczynami powstawania głodu i niedożywienia na świecie. Zapoznają się z obowiązującymi mechanizmami globalnej gospodarki rolnej i żywnościowej. Zdobędą wiedzę na temat zarządzania polityką rolno-żywnościową nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Poznają także alternatywne sposoby produkcji i dystrybucji żywności w Polsce, przyczyniające się do wspierania rozwoju bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie stworzenie zarysu wydajnej światowej polityki żywnościowej.
Marketing - tworzymy akcję humanitarną skupioną wokół problemu głodu
Studenci zaprojektują własną akcję humanitarną, której celem będzie przybliżenie świata do rozwiązania problemu głodu. Uczestnicy zbadają problem, poznają nowe narzędzia i stworzą skuteczną strategię. Wspólnie z prowadzącymi zastanowią się, gdzie szukać sojuszników dla swojej akcji oraz jak dotrzeć do społeczeństwa z wypracowanym przekazem. Gotowy projekt zaprezentują na ostatnich zajęciach.
Neuropsychologia - tworzymy poradnik z zasadami dbania o zdrowie psychiczne w kontekście głodu fizjologicznego i emocjonalnego
Na zajęciach z neuropsychologii studenci poznają mechanizmy odpowiedzialne za próbę zaspokojenia pożywieniem ciągłego “głodu”, poczucia niesprecyzowanego braku. Nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać potrzeby - czynniki wywołujące chęć jedzenia. Dowiedzą się, w jaki sposób kontrolować głód emocjonalny. Dzięki zdobytej wiedzy stworzą poradnik, stanowiący źródło wiedzy i wsparcia dla osób dotkniętych tym problemem.
Zarządzanie - wymyślamy strategię bezpiecznego zarządzania żywnością
Podczas cyklu zajęć z zarządzania studenci zbadają, w jaki sposób należy zarządzać żywnością, by zminimalizować problem głodu. Przeanalizują kłopoty wynikające z nieprawidłowego oddziaływania na siebie rynków i zderzenia lokalnych gospodarek z globalnym systemem. Spróbują stworzyć systemowe rozwiązanie problemu głodu, dopasowane do gospodarek państw najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!